De Eeuwige Bron winnaar van de Eo Wijers prijsvraag 2019-2020

nieuwsbericht | 25 september 2020

Foto: Bibi Veth

Op woensdag 23 september 2020 kwamen  zo’n honderd mensen bijeen in de LocHal van Tilburg voor de slotbijeenkomst van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020. Op deze middag werd de Eo Wijers Prijs, een houtsculptuur van kunstenaar Bart Ensing, uitgereikt aan het ontwerpteam van ‘De Eeuwige Bron’: H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens.

Nooit meer watergebrek
“De Eeuwige Bron biedt een lonkend perspectief van ‘nooit meer watergebrek’ - naar analogie van het naoorlogse motto ‘nooit meer honger’ - voor bestaanszekerheid: als watertekorten straks geen probleem meer zijn, kunnen boeren op volle kracht vooruit. Daarmee hebben de makers van De Eeuwige Bron de boeren echt iets te bieden, namelijk de oplossing voor een acuut probleem waar ze elke dag mee te maken hebben, een nationaal probleem dat inmiddels zo groot is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat miljoenen euro’s vrijmaakt voor de aanpak ervan”, aldus de jury. Het juryverslag kunt u hiernaast downloaden.

Aanbevelingen voor beleid
In het tweede deel van de bijeenkomst gingen deskundigen in discussie over de conclusies en aanbevelingen van deze editie van de Eo Wijers Prijsvraag. De urgentie van het onderwerp, de toekomst van het landelijk gebied, is duidelijk. Overheid, semi-overheid, wetenschap, bedrijven, boeren en bewoners willen en moeten met de toekomst van het landelijk gebied aan de slag. De Eo Wijers Stichting wil aan deze transitie bijdragen door middel van de Eindpublicatie Verrukkelijk Landschap. In deze uitgave van de Blauwe Kamer staan het juryrapport, een samenvatting van alle 12 inzendingen voor de tweede ronde, het essay ‘Wat niet kan is nog nooit gebeurd’ van Dirk Sijmons en Ingeborg Thoral en vijf aanbevelingen. Het boek werd op de slotbijeenkomst overhandigd aan vertegenwoordigers van de ministeries van LNV en BZK en de provincies. Abonnees van De Blauwe Kamer ontvangen dit boek gratis.
De publicatie kan hier worden besteld.

Over de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020
De Eo Wijers Stichting is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken. Aan de elfde editie van de prijsvraag, met als thema ‘Verrukkelijk Landschap - naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’, deden in de eerste ronde 41 en in de tweede ronde 12 ontwerpteams mee. Zij bogen zich over de ontwerpopgave om handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector naar duurzame kringlooplandbouw te schetsen. De deelnemende regio’s waren Twente, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Kempen en Groote Heide en Zuid-Limburg. De inzendingen zijn beoordeeld door een landelijke jury aangevuld met twee juryleden per regio. De landelijke jury bestond uit Bart Krol (oud RO-gedeputeerde Utrecht), voorzitter, Jannemarie de Jonge (partner WING) en Marco Vermeulen (curator Landschapstriënnale 2020 en Studio Marco Vermeulen).
Meer informatie over de resultaten per regio is te vinden op de website.

De prijsvraag werd uitgeschreven door Eo Wijers Stichting met medewerking van Architectuur Lokaal en is mede mogelijk gemaakt met kennis, financiële bijdragen en personele inzet van de partners. Het reglement is opgesteld aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.