Cilly Jansen vertrekt na 30 jaar bij Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | 6 februari 2023

Per 1 februari 2023 is Cilly Jansen, dertig jaar na de oprichting van Architectuur Lokaal, teruggetreden als directeur-bestuurder van de stichting. Zij rondt de komende maanden nog enkele lopende prijsvragen af en gaat daarna met pensioen. Het bestuur van Architectuur Lokaal wordt tijdelijk voortgezet door Jeroen Kok, die hiertoe uit de Raad van Toezicht stapt. Intussen geeft de stichting vorm aan haar plannen voor de toekomst.

Architectuur Lokaal werd in 1993 opgericht vanuit het architectuurbeleid van het rijk als ‘platform voor gemeentelijk architectuurbeleid’ en met architectuurhistoricus Cilly Jansen als eerste directeur. De stichting richtte zich van meet af aan op het stimuleren van publiek opdrachtgeverschap en de bevordering van ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau. In de afgelopen decennia zijn hiertoe talloze projecten in Nederland geïnitieerd, zowel in de context van het nationale cultuur- en architectuurbeleid als in opdracht van (met name) lokale overheden.

Opdrachtgeverschap
De focus van het werk lag vooral op het ontwikkelen van een instrumentarium voor en het aanreiken van voorbeelden aan opdrachtgevers, en op het bieden van kansen aan nieuwe generaties ontwerpers. Daarbij was er veel aandacht voor de ontwikkeling van lokale netwerken, zoals dat van de opkomende lokale architectuurcentra en van de stadsbouwmeesters. Door de jaren heen is consistent ingezet op het op gang brengen van een prijsvraagcultuur in Nederland, als tegenhanger van traditionele aanbestedingen van architectuuropdrachten. Hiertoe werd ook internationaal veel samengewerkt met verwante organisaties, overheden en ontwerpers. Onder redactie van Cilly Jansen gaf de stichting het kwartaaltijdschrift 'Architectuur Lokaal' uit over ontwikkeling en praktijk van het opdrachtgeverschap bij ruimtelijke opgaven in Nederland en daarbuiten.

Toekomst
Zoals vele andere culturele instellingen, heeft ook Architectuur Lokaal moeilijke jaren achter de rug. Die heeft de stichting uiteindelijk goed doorstaan en zij ziet dan ook uit naar de toekomst. De grote veranderingen waar Nederland voor staat bieden vele aanleidingen en mogelijkheden om met een nieuwe generatie ontwerpers relevante nieuwe richtingen in te slaan. Daaraan wordt nu hard gewerkt in samenwerking met Carolien Ligtenberg. Architectuur Lokaal hoopt hierover dit voorjaar meer bekend te maken.