Bekendmaking resultaat ontwerpprijsvragen Panorama Lokaal voor vernieuwing van zeven woonwijken online te volgen op 24 september

nieuwsbericht | 14 september 2020

Op 24 september van 12.00 tot 13.30 uur worden de winnaars van de zeven Panorama Lokaal-prijsvragen bekendgemaakt. Iedereen kan meekijken met een evenement dat live wordt uitgezonden vanuit Theater Meervaart in Amsterdam. Dit evenement vormt de afsluiting van Panorama Lokaal, de ontwerpprijsvraag met als centrale vraag: hoe maken we bestaande woonwijken, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, klaar voor de toekomst? Op initiatief van en samen met het College van Rijksadviseurs schreven zeven gemeenten en hun coalitiepartners hiertoe een prijsvraag uit onder 21 ontwerpteams. Zij maakten plannen voor de wijken Bargeres in Emmen, Schalkwijk in Haarlem, Julianadorp in Den Helder, Beverwaard in Rotterdam, Tilburg-Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort. Architectuur Lokaal werkte mee aan het gehele prijsvraagtraject.

Opgave
Panorama Lokaal richt zich op structurele verbetering van urgente opgaven in de wijken op de rand van stad, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80, en de gebieden er omheen: heel herkenbare wijken waar veel mensen zich thuis voelen. De wijken van toen kloppen alleen niet meer met de wensen van nu: energiezuinige, passende en betaalbare woningen, klimaatbestendige en leefbare wijken, en beter gebruik van het omringende groen. Dankzij hun ruime opzet en ligging aan de rand van het buitengebied liggen er in deze wijken ook veel kansen; er komen veel ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven samen.

Plannen
De zeven gemeenten die werden geselecteerd na de oproep daartoe van het College van Rijksadviseurs, formuleerden tezamen met hun coalitiepartners en tal van bewoners en andere betrokkenen bij de wijk, ieder de eigen opgave voor hun prijsvraag. Uit de in totaal 146 ontwerpteams die zich aanmeldden voor deelname aan de zeven prijsvragen werden per locatie drie teams uitgenodigd om een plan te maken. Gedurende de ontwerpperiode vonden, al dan niet digitaal, ontwerpateliers plaats met onder meer bewoners, lokale ondernemers, wijkraden, Waterschappen, corporaties, projectontwikkelaars, Staatsbosbeheer en andere organisaties. De 21 plannen die werden gemaakt zijn hier te bekijken.

Bekendmaking winnaars
Op 24 september maken de juryvoorzitters, Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs Berno Strootman en Daan Zandbelt, de winnaars van de prijsvragen bekend.
Wethouders Floor Roduner (Haarlem), Mario Jacobs (Tilburg), Ivana Somers (Vlaardingen), Mark Sutherland (Rotterdam, namens Bert Wijbenga), Jisse Otter (Emmen), Heleen Keur (Den Helder) en Hans Sluiter (Westervoort) geven een reactie op de prijsvraag en op het winnende plan voor hun eigen gemeente. Lees hier wat deze wethouders beoogden met deelname aan Panorama Lokaal.
De bekendmaking in De Meervaart in Amsterdam kan vanwege corona door een beperkt aantal genodigden worden bijgewoond. Iedereen kan de bijeenkomst tussen 12.00 en 13.30 uur online volgen via de website panoramalokaal.nl en het Youtube kanaal van het College van Rijksadviseurs, waarop de bijeenkomst ook na afloopt te zien blijft. Tijdens de uitzending is er een live verbinding met de ontwerpteams.
De juryrapporten worden op 24 september gepubliceerd op panoramalokaal.nl.