Architectuur Lokaal #96

voorjaar 2020

De verhalen over voorbeelden van hoe overal in Nederland wordt gewerkt aan de ruimtelijke omgeving lijken ineens te stammen uit een vorig leven. Op dit moment ligt de urgentie vooral in samenwerking en het nemen van initiatieven die nu relevant zijn, in de hoop dat we allemaal zo goed mogelijk door deze ongewisse tijd heen komen. De verhalen in dit tijdschrift bieden wellicht enige afleiding. Ze gaan op een andere manier over het opbouwen van vertrouwen en het betrekken van iedereen.


Download pdf (gratis)