AM I Included? Open Oproep innovatieve ideeën voor de inclusieve stad

Archief nieuwsbericht | 5 juni 2018 | informatiebijeenkomst 26 juni | 14:00 - 16:00

Zojuist lanceerde AM gebieds- en vastgoedontwikkelaar de prijsvraag  'AM I Included?' op de Provada. Hilde Blank (AM Concepts) zette uiteen waarom AM aan de hand van een prijsvraag wil komen tot innovatieve ideeën, die een nieuw licht werpen op de gedachten achter de inclusieve stad. Juryleden Edwin Oostmeijer (Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling) en Like Bijlsma (Planbureau voor de Leefomgeving) vertelden waarom zij als jurylid bij deze opgave betrokken zullen zijn.
AM voelt zich verbonden met de maatschappelijke opgave en wil haar kennis hierover verder versterken door in contact te komen met ontwerpende partijen met een vernieuwende visie op dit actuele vraagstuk. AM verstrekt een concrete projectopdracht aan de winnaar. De (tweetalige) prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Click here for the English version

Werkmethodiek
AM is op zoek naar een werkmethodiek met haalbare voorstellen voor gebieds- en woonconcepten die een bijdrage leveren aan de inclusieve stad, op basis van een visie op deze stad. De inclusieve stad is als begrip ontwikkeld in het sociaal domein, waarbij inclusiviteit staat voor deelname van alle groepen die in de stad wonen aan het sociale, culturele, maatschappelijke en economische leven. Binnen het sociaal domein lopen programma’s om de inclusieve stad op sociaal vlak vorm te geven en te versterken. Binnen het ruimtelijk domein is relatief weinig kennis welke aspecten de inclusieve stad tot een succes kunnen maken.
Hilde Blank, directeur AM Concepts: ‘We nodigen alle partijen uit die zich aangesproken voelen om mee te doen; of het nu ontwerpers zijn, stadssociologen of stadsmakers, het gaat ons erom nieuwe inzichten en vergezichten te krijgen die eraan bijdragen dat steden voor iedereen zijn en blijven.’

Prijsvraag
De jury selecteert acht visies en nodigt de inzenders daarvan uit voor een presentatie. Op basis van de toelichtingen selecteert de jury vervolgens vier deelnemers voor de atelierrronde. Daar worden de voorstellen in dialoog met projectontwikkelaars en ontwikkelmanagers van AM getest. Deze vier deelnemers ontvangen een vergoeding van € 2.400,- excl. btw. Hiermee wordt de open oproep afgesloten. In het vervolg hierop selecteert AM een deelnemer voor een concrete ontwerpopdracht uit haar portefeuille.
Het reglement van de prijsvraag kunt u hiernaast downloaden.

Jury
De jury bestaat uit Hilde Blank, directeur AM Concepts (voorzitter), Elma van Boxel, landschapsarchitect ZUS, Like Bijlsma, ruimtelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Emilie Vlieger, stadmaker / locatiemarketeer en -programmeur Vliegerprojecten en Edwin Oostmeijer, ontwikkelaar Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling bv. Jurysecretaris is Vincent Kompier, Architectuur Lokaal, m.m.v. Bram Talman.

Informatie
Op 26 juni vond een informatiebijeenkomst plaats; de presentatie van bijeenkomst is samen met een brochure van AM en de Nota van Inlichtingen op deze webpagina gepubliceerd. In deze nota zijn de vragen die in de vragenronde werden gesteld, beantwoord. De inzendtermijn is gesloten op 27 augustus om 12.00 uur.

LET OP: Presentaties op maandag 17 september 2018 in Utrecht
De jury zal 8 inzendingen selecteren; de inzenders hiervan worden uitgenodigd voor een presentatie op 17 september in Utrecht. Rond 4 september worden de geselecteerden hiertoe uitgenodigd en wordt een planning verstrekt.