8 februari: college Priemus & Kullberg over dynamiek op de Nederlandse woningmarkt

nieuwsbericht | 22 januari 2018 | Utrecht

Jeanet Kullberg

Op 8 februari vindt het eerste openbare hoorcollege 'Wonen met Hugo' plaats. Hugo Priemus constateert dat de trend om bewoners meer invloed te geven bij het bouwen van hun eigen woning niet strookt met betaalbaarheid, kwaliteit en zeggenschap. Zijn coreferent Jeanet Kullberg (SCP) gaat in op vragen zoals: wat is een huishouden vandaag de dag, gelet op de diversiteit aan levenslopen? Hoe kijken verschillende groepen zoals ouderen, jongeren, ouders, kinderen, mensen met een migratie-achtergrond of hulpbehoevende mensen naar hun woonsituatie? Welke maatschappelijke scheidslijnen manifesteren zich op de woningmarkt en wat betekent dit voor buurt en wijk, stad, stadsrand en platteland?
Kom naar het college van Priemus & Kullberg over dynamiek op de Nederlandse woningmarkt op donderdagavond 8 februari in Utrecht, met in het panel Daniëlle Harkes, Lauren Bruijning en Ninke Happel.

Zesdelige reeks
Dit college is het eerste van de zesdelige reeks openbare hoorcolleges over wonen en woonbeleid die Hugo Priemus in 2018 geeft in het Academiegebouw Utrecht, met telkens een coreferent en een paneldiscussie onder leiding van Indira van 't Klooster of Vincent Kompier (Architectuur Lokaal).
Op 8 februari is Jeanet Kullberg, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), coreferent. Zij onderzoekt bevolkingsgroepen op de woningmarkt en  de kwaliteit van wonen en van de woonomgeving. Het panel bestaat uit Daniëlle Harkes, manager Aedes-Actiz, Lauren Bruijning, voorzitter Huurders030 en Ninke Happel, architect bij HappelCornelisseVerhoeven en een van de initiatiefnemers van Het Rotterdamse Woongenootschap

De vijf volgende colleges:

  • donderdag 1 maart 2018, prof. dr. ir. Marja Elsinga, professor of Housing Institutions & Governance, Department of OTB, Research for the Built Environment
  • donderdag 26 april 2018, drs. Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
  • donderdag 24 mei 2018, prof .dr. ir. Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation, afdeling Management in the Built Environment, TU Delft, en Universiteit van Nijenrode
  • donderdag 5 juli 2018, dr. Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • dinsdag 25 september 2018, drs. Anne-Jo Visser, programmamanager Energie, gemeente Utrecht

Lees meer over Hugo Priemus en de collegereeks op Wonen met Hugo.

Praktisch
Locatie: Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, telkens van 19.30 - 22.00 uur.
Kosten (incl. btw): € 250,00 voor de hele reeks en € 50,00 per college; studenten € 50,00 voor de hele reeks en € 10,00 per college.
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.
Vragen: mail naar Vincent Kompier.

Punten voor Permanente educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving: 2,5 PE-punten per college. Bij- en nascholing van architecten: 2,5 uur per college.
Certificaten worden na afloop van elk college verstrekt.

De collegereeks 'Wonen met Hugo' is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020