14 december in Bergen op Zoom: burgerinitiatieven en ontwerpkracht vinden elkaar

Archief nieuwsbericht | 6 november 2017 | 14 december 2017 | Bergen op Zoom

Leer- en buurttuin De Buitenkans in Roosendaal

Hoe kunnen ontwerpers hulp bieden als mensen bij de gemeente aankloppen met maatschappelijke initiatieven? En andersom, hoe komen ontwerpers met zulke initiatieven in contact? En hoe kunnen zij de wensen van initiatiefnemers verder brengen? Moet de gemeente faciliteren, op haar handen gaan zitten, actief ingrijpen of afwachten? Of misschien alles tegelijk? Samen met initiatiefnemers, ontwerpers en andere belanghebbenden ontrafelt Architectuur Lokaal de ontstaansgeschiedenis van drie, voor de Brabantse Stijlprijs genomineerde, projecten: in Bergen op Zoom, Rucphen en Roosendaal. Hoe voorkwamen de initiatiefnemers dat hun plan na een frisse start zou kunnen verzanden in wetten, regels en procedures? Op 14 december bent u van harte welkom.

Het gesprek biedt inzicht in de manier waarop participatie concreet vorm kan krijgen in een hostel, de transformatie van een kerk tot dorpshuis, en een leer- en buurttuin. Voor zowel gemeenten als ontwerpers die met maatschappelijke initiatieven aan de slag willen zijn uit deze praktijkvoorbeelden interessante lessen te trekken. Om het niet bij praten alleen te houden worden de projecten aansluitend aan het gesprek bezocht. Daarbij horen we van de initiatiefnemers zelf hoe hun project succesvol gerealiseerd is, hoe zij de vaart erin hielden bij alle partijen en welke hobbels zij op hun pad vonden.

Betrokkenheid lokale gemeenschap
In de projecten die voor de Brabantse Stijlprijs 2017 werden genomineerd was de lokale gemeenschap actief betrokken. Zij liet zien hoe liefde voor de plek, ontwikkeling in de tijd, gemeenschapszin en verbeeldingskracht identiteit geven aan een plek waar mensen trots op zijn. De betrokken gemeenten maakten zichtbaar hoe zij werken aan omgevingskwaliteit én initiatieven 'van onderop' mede mogelijk maken. Op 14 december bespreken en bezoeken we drie projecten.
De jury van de Brabantse Stijlprijs roemde in haar rapport het nieuwe STAYOKAY Hostel in Bergen op Zoom: "Het project betreft de opwaardering van de bestaande slaapgebouwen, de realisatie van een nieuwbouw en de herinrichting van het gehele terrein op een knooppunt van landschappen (bossen, heide, duinen en weilanden enerzijds en polders, akkers en dijken anderzijds). Het project is het resultaat van de gezamenlijke inzet van drie partners: Het ‘Natuurpodium’, een natuur- en milieu- educatiecentrum geïnitieerd door de gemeente Bergen op Zoom, Stayokay, en 'Het Klimbos’, een organisatie die zich toelegt op een sportieve beleving van de natuur, completeerde als derde partner de drie-eenheid."
Over het Dorpshuis De Trapkes in Rucphen schreef de jury: "Het project betreft het kerkgebouw St. Joannes de Doper. Deze kerk is getransformeerd tot een multifunctionele accommodatie voor het dorp Sprundel. (…) de gemeente Rucphen besloot een nieuw dorpshuis te willen bouwen ter vervanging van het oude dorpshuis. Al snel vonden enkele 'dorpsbestuurders' elkaar en kregen het idee om het nieuwe dorpshuis in het kerkgebouw te vestigen. Door enthousiaste samenwerking en passie van de Sprundelse bevolking staat er nu een accommodatie waar heel Sprundel trots op is." Het derde project dat aan bod komt is de Leer- en Buurttuin De Buitenkans in Roosendaal. De jury was met name onder de indruk van het proces, het architectonische eindresultaat en de betrokkenheid van velen.

Programma     
Ochtend
09.30 Inloop, ontvangst met koffie/thee in STAYOKAY Hostel, Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom
10.00 Gesprek o.l.v. Vincent Kompier, projectleider Architectuur Lokaal, met Maarten Polkamp, Personal Architecture, architecten van STAYOKAY Hostel, Frans Suijkerbuijk,
gemeente Bergen op Zoom, Ad Kil, RO&AD Architecten, architect van Leer- en buurttuin De Buitenkans, Frank van der Steen, beleidsmedewerker ruimtelijke kwaliteit provincie Noord-Brabant
Lunch
12.00 In STAYOKAY Hostel
Middag
13.00 Start excursie STAYOKAY Hostel met o.a. toelichting door Maarten Polkamp, Personal Architecture
14.00 Per bus naar Rucphen
14.30 Excursie Dorpshuis De Trapkes, Rucphen met toelichting door initiatiefnemer Adrie van Ginneken
15.30 Per bus naar Roosendaal
16.00 Excursie Leer- en buurttuin De Buitenkans, Roosendaal met toelichting door initiatiefnemers Jan van Pul en Rens Boons, opdrachtgever en afdelingsdirecteur Da Vinci College Praktijkonderwijs
17.00 Afsluiting en per bus terug naar STAYOKAY Hostel, Bergen op Zoom


Deelname, aanmelden en meer informatie

Deelname is kosteloos. Wel vragen we u om zich aan te melden (voor de ochtend, lunch en/of middag) via onderstaand formulier.
Meer informatie over de stand van zaken omtrent omgevingsvisies van de Nederlandse gemeenten kunt u vinden op MijnOmgevingsvisie.nl
Wilt u meer weten over het programma? Neem dan contact op met Vincent Kompier, tel. 020 - 530 4000.

Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020