Gemeente Zwijndrecht

.. - heden | Gerben Lankhaar | Dennis Smit | adviseurs ruimtelijke ontwikkeling

gerben lankhaarGerben Lankhaar en Dennis Smit

 

 

 

 

 

 

1990 - ? | Marcel van Dijk | beleidsontwikkelaar

zwijndrechtMarcel van Dijk was beleidsontwikkelaar bij de gemeente Zwijndrecht (vast, 1fte). Hij stond aan aan het begin van een nieuwe, meer integrale manier van werken, waartoe het beleid nog in ontwikkeling was. De gemeente beschikte niet over een architectuurbeleid en werkte vooral vanuit losse (beeldkwaliteit)plannen. Het beleid was nogal impliciet en gefragmenteerd; met de integrale werkwijze werd geprobeerd om samenhang op de langere termijn te bereiken. Marcel van Dijk probeerde als geheugen en geweten te fungeren, zowel bij de formulering van het algemeen beleid als op projectniveau. Een formele taakomschrijving vond hij niet zo belangrijk; het ging hem erom dat hij de kans kreeg om op allerlei niveaus aan kwaliteit te werken. Hij zag een uitdaging in het vinden van oplossingen voor de groeiende vraag naar privéruimte, die een druk legt op het collectieve belang, en vroeg zich af hoe om te gaan met de schaalvergroting van bijvoorbeeld evenementen. Hij gaf een persoonlijke invulling aan zijn functie, en hechtte daarbij veel belang aan samenwerking. "Je kunt elkaar aanvullen en scherp houden. Misschien zou je het met 3 of 4 mensen moeten doen". Hij hechtte hij belang aan geschiedenis voor de identiteit van de plek, waarbij ruimte voor nieuwe elementen mogelijk zou moeten zijn.

Zie ook
Stadsarchitecten en stadsbouwmeesters, Architectuur Lokaal, 2010