Zicht op Delft

Archief debat | 21 november 2006 | Delft

Stadhuis Delft

De gemeenteraad van Delft vroeg eind 2005 om een discussie over ‘flankerend beleid’ op het gebied van architectuur. Daarmee wordt beleid bedoeld dat aanvullend is op en ondersteunend is bij de bestaande aanpak.

In de voorbereiding op deze discussie bracht Architectuur Lokaal in beeld wat de aanpak is van laatste jaren. Dat is niet zo simpel als het lijkt, want de gemeente heeft verschillende rollen en verschillende vormen van beleid. Een gebouw waarbij de gemeente zelf opdrachtgever is biedt andere mogelijkheden dan een project van een woningcorporatie of een marktpartij. Bovendien gaat het bij flankerend beleid ook om tentoonstellingen, rondleidingen en debatten. Die worden vaak niet door de gemeente zelf georganiseerd, maar soms wel gesubsidieerd. Kortom, er speelt het nodige.
Toch is het belangrijk om eerst te inventariseren hoe het architectuurbeleid nu functioneert, alvorens te kunnen bepalen hoe het verder moet. Het college werkt in vervolg hierop aan een nota waarin het gemeentelijke architectuurbeleid wordt vastgelegd.