Zes Olifantenkooi scenario’s opgenomen in Toolbox Financieringsconstructies Agentschap NL

nieuwsbericht | 21 november 2012

De Olifantenkooi biedt conceptuele en realistische financiële scenario’s voor actuele ontwerpopgaven. Dat vond ook Agentschap NL dat zes Olifantenkooi scenario’s heeft opgenomen in de Toolbox Financieringsconstructies. De scenario’s en de Toolbox worden nader toegelicht tijdens de bijeenkomst Het Nieuwe Opdrachtgeven, op 22 november in het Schieblock in Rotterdam.

De Olifantenkooi/YD2M
De zes scenario’s zijn het resultaat van de praktische denktank De Olifantenkooi/YD2M (Young Developers and Designers Meet) van Architectuur Lokaal. Jonge architecten en ontwikkelaars hebben het afgelopen jaar actuele opgaven zoals krimp, leegstand en zorg onder de loep genomen. Door intensief samenwerken hebben zij scenario’s ontwikkeld die klaar zijn voor de praktijk.

Toolbox van Agentschap NL
Door de financiële crisis en het wegvallen van veel subsidies is in Nederland een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor financiering op gang gekomen. Vanwege de vele proefprojecten en innovaties op het gebied van financieringsconstructies, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten om deze creativiteit te verzamelen. Het verzamelen van de informatie heeft geresulteerd in een uitgebreide bibliotheek: de 'Toolbox'.

Scenario’s die zijn opgenomen in de Toolbox
Bret City Corp - (Kantoor) corporatie die vanuit een ruimtelijke strategie voor het gebied de belangen
van de huurders behartigt en op overkoepelende wijze de ‘uitruil’ van huurders en nieuw programma organiseert.
HUB plus - Financieringsconstructie om te investeren in de verbetering van de openbare ruimte en het dienstenaanbod op station Sloterdijk.
De Ruilverkavelingspecialist - Financieringsconstructie om twee halflege kantoren van twee verschillende eigenaren om te zetten naar een leeg en een vol kantoor, opdat het ene rendeert en het andere optimaal kan worden herbestemd.
Yellow cross - Yellow Cross verbindt internationale stakeholders (pandeigenaren) met lokale betrokken
shareholders (huurders, startende ondernemers). Het herpositioneert Teleport Sloterdijk in de Amsterdamse regio. Het biedt individuele vrijheid om te investeren in kleinschalige initiatieven waardoor collectieve waarden (kwaliteit openbare ruimte, levendigheid gebied) tot stand komen.
Eén impuls, twee kansen - Een strategie die gelijktijdig twee doelen nastreeft. Enerzijds de markt voor koopwoningen mobiliseren, anderzijds het reeds afgeschreven vastgoed een tweede leven bieden.
De straatondernemers - Waardevermindering van koophuizen in krimpgebieden stopzetten door
woningcorporaties tegen gereduceerde prijs bestaande panden op te laten kopen in plaats van nieuwe te bouwen.

Kijk hier voor alle scenario’s: leegstand, zorg en krimp