Wonen op niveau

Projectbureau Wederopbouw, 2004

De resultaten van de openbare ideeënprijsvraag Wonen op Niveau, die werd uitgeschreven door het Projectbureau Wederopbouw in het najaar van 2003. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.