Wonen met Hugo #3 over nieuwe woningen en woningvoorraad als bouwopgave

Archief nieuwsbericht | 20 maart 2018 | 26 april 2018 | 19:00 - 22:00 | Utrecht

Wonen met Hugo, 1 maart 2018

"Nieuwe woningen en woningvoorraad als bouwopgave: de woning als hub in vele netwerken". Dat is de titel van het derde college van Hugo Priemus in de zesdelige reeks 'Wonen met Hugo'. In dit college gaat Priemus in op de noodzaak van het uitbreiden en herstructureren van de woningvoorraad, en op het hiervoor vereiste ruimtelijk beleid. Coreferent is Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Wilt u dit college bijwonen, op 26 april in het Academiegebouw Utrecht? Dan kunt u zich nog aanmelden.

Nieuwbouw blijft nodig om de toenemende woningvraag te accommoderen en om slechte woningen te vervangen door goede woningen. Hugo Priemus bepleit goed ruimtelijk beleid door provincie en rijk, gezien de noodzaak om grensoverschrijdende afspraken te maken (grensoverschrijdende rivieren, HSL-netwerk, netwerk van autowegen, ICT-netwerken, energienetwerken, blauwgroene netwerken). Deze keer wordt het college voorafgegaan door de inleiding van de coreferent, Taco van Hoek.

Taco van Hoek, foto: EIB

Coreferent
Taco van Hoek
(1960) studeerde algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als monetair econoom bij het Centraal Planbureau (CPB) en was verbonden aan de OESO in Parijs, waarna hij weer terugkeerde bij het CPB. Daar was hij de laatste vijf jaar hij onderdirecteur. Hij publiceerde over en gaf leiding aan onderzoek rond internationale en monetaire economie, sectoranalyse, wonen, infrastructuur, ruimtelijke economie en energie: thema's, die inhoudelijk belangrijke verbindingen vormen met het werk van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), waar Van Hoek sinds 2006 directeur is. Het EIB stelt jaarlijks woningbouwprognoses op en monitort de ontwikkelingen op dit gebied.

Volgende colleges
De volgende colleges in de reeks Wonen met Hugo vinden plaats op:

  • donderdag 24 mei 2018, coreferent prof. dr ir Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation, afdeling Management in the Built Environment TU Delft, en Universiteit van Nijenrode
  • donderdag 5 juli 2018, coreferent dr Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • dinsdag 25 september 2018, coreferent drs Anne-Jo Visser, programmamanager Energie, gemeente Utrecht

Praktisch
Aanmelden: voor het eerstvolgende college, en voor die daarna: zie formulier onderaan de pagina.
Toegangskaart: na betaling van de factuur ontvangt u een toegangsbewijs.
Locatie: Senaatszaal Academiegebouw Utrecht, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, telkens van 19.30 - 22.00 uur; inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.
Kosten € 50,00 per college; studenten € 10,00 per college (incl. btw). De colleges van Hugo Priemus en de coreferenten worden direct na afloop integraal aan de deelnemers verstrekt.
Meer informatie: zie Wonen met Hugo.
Vragen: mail naar Vincent Kompier.

Punten voor Permanente educatie (PE) en voor de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister
PE-punten: open inschrijving: 2,5 PE-punten per college. Bij- en nascholing van architecten: 2,5 uur per college. Certificaten worden na afloop van elk college verstrekt.

De collegereeks 'Wonen met Hugo' is mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020