Winkelgebieden

Archief excursie | 15 februari 1996

Excursies voor gemeentebestuurders naar winkelgebieden in Hilversum, Almere, en Amstelveen. Doel van deze excursies was, de gemeenten in staat te stellen zich te oriënteren op actuele opgaven in eigen stad of dorp en om met collega’s uit andere gemeenten tot een gedachtewisseling te komen.

Deze eerste excursie voerde naar winkelgebieden met verschillende omvang, omgeving en opzet, in Hilversum, Almere-Buiten en Amstelveen. Ondanks het overal terugkerende straatbeeld van de overbekende Etos, Bruna, Hema en aanverwante ketens, bleek elk van de bezochte gemeenten zijn eigen invulling te geven aan het winkelgebied. Het gezelschap dat deelnam aan de excursie bestond uit wethouders, ambtenaren en andere belangstellenden, afkomstig uit alle windrichtingen van het land: uit de gemeenten Almere, Amstelveen, Asten, Boarnsterhim, Deventer, Dongeradeel, Ede, Enkhuizen, Grave, Haarlemmermeer, Heerde, Hilversum, Renkum, Amsterdam-Watergraafsmeer en Winschoten.

Bij de excursie verscheen een informatiebundel met 18 artikelen over uiteenlopende aspecten die aan de orde zijn bij de inrichting van winkelgebieden. Deze is te raadplegen in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.