Werkateliers stedenbouw en particulier opdrachtgeverschap

Archief workshops | 2010-2011 | Meppel, Deventer, Delft

Vanuit het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap heeft Architectuur Lokaal het initiatief genomen tot drie werkateliers voor gemeenten met concrete plannen op het gebied van stedenbouw en particulier opdrachtgeverschap.

Een werkatelier is een dag waarin het laboratorium externe deskundigen inzet als ‘inspirators’ en ‘meedenkers’ om samen met direct betrokkenen de ontwikkelde ideeën een stap verder te brengen. De discussie over het plan dient om het lokale planteam te stimuleren, terwijl de resultaten ook bijdragen aan de kennis die het laboratorium verzamelt over stedenbouw met particuliere opdrachtgevers.

Tijdens de ateliers komen vragen aan de orde als: op welke zaken wil de gemeente grip houden, wat valt onder de publieke verantwoordelijkheid en waar begint de particuliere vrijheid? hoe biedt je ruimte voor variëteit en borg je kwaliteit door samenhang? Hoe kan de particulier bijdragen aan de kwaliteit en inrichting van de openbare ruimte? Hoe kan de gemeente de particuliere opdrachtgevers sturen of begeleiden?

De ateliers behandelen de plannen voor:
- Nieuwveense Landen in Meppel
- Het Havenkwartier in Deventer
- De Harnaschpolder in Delft

Tot de externe deskundigen behoren:
Robert Broesi (MUST Stedenbouw, Amsterdam), Peter Dauvellier (Dauvellier planadvies, ruimtelijke planning en ontwerp, Grou), Stijnie Lohof (Jeroen Schipper Architecten, Rotterdam), Bart Roeffen (DeltaSync, Delft), Bart Witteman (Zandbelt & van den Berg architecture and urban design, Rotterdam), Art Zaaijer (vh OMA, Amsterdam), Harm Zeedijk (Kuiper compagnons, Rotterdam).

De organisatie van de ateliers berust bij Laagland Advies (voorheen SEV Realisatie), de resultaten worden verwerkt in de slotpublicatie van het laboratorium.

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het Ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.