Werk in uitvoering

Architectuur Lokaal, 2005

Opdrachtgevers en bedrijventerreinen.
In dit boek wordt de ontwikkeling van acht bedrijventerreinen beschreven die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Een Vliegende Brigade die de terreinen bezocht, formuleerde conclusies en suggesties voor opdrachtgevers en andere betrokkenen.