Welstand op een nieuwe leest

Sdu Uitgevers, 1998

Onderzoek Architectuur Lokaal in opdracht van de Rijksbouwmeester naar de mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en inzichtelijkheid van de welstandsadvisering 1999.

De publicatie is uitverkocht.


Download pdf (gratis)