Welstand Hardinxveld-Giessendam

Archief debat | 23 november 2009 | Hardinxveld-Giessendam

Discussieavond over (het afschaffen van) welstandsbeleid. De gemeente onderzoekt de vraag of het ‘afschaffen’ van welstandsbeleid, naar voorbeeld van de gemeente Boekel, ook voor Hardinxveld-Giessendam aanknopingspunten biedt.

Welstandsbeleid kan niet worden afgeschaft
Wel kan een gemeente besluiten de hele gemeente welstandsvrij te maken. Voorafgaande aan deze beslissing is het belangrijk dat een gemeente zichzelf een aantal vragen stelt:

•Wat zijn de belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten van Hardinxveld-Giessendam?
•Welke gebouwen, ensembles, kenmerken willen wij behouden? (te denken valt aan bepaalde architectonische kenmerken, openheid, groenstroken, boomlinten)
•Hoe kan worden bereikt dat deze waardevolle kenmerken van de gemeente en de regio behouden blijven, ook als welstandsbeleid als het huidige ruimtelijk kader komt te vervallen?

Doel
Om te komen tot antwoorden op bovenstaande vragen organiseerde de gemeente een bijeenkomst, met als eerste doel de gemeenteraad zicht te bieden op de voor- en nadelen van het huidige welstandsbeleid en de mogelijke alternatieven. Architectuur Lokaal modereerde de discussie.