Waar een weg is, is een wil

Archief infrastructuur | augustus 2004

Voor een goed ontwerp is de inbreng van de opdrachtgever essentieel. Dat geldt ook voor de infrastructuur. Rijkswaterstaat heeft zich voorgenomen om, met het nieuwe routeontwerp voor de A12 als voorbeeld, de middelmaat van het snelwegontwerp te ontstijgen. Daarom is aan Architectuur Lokaal gevraagd, voorbeelden van bestaande routeontwerpen in kaart te brengen, zodat er vergelijkingsmateriaal beschikbaar komt voor alle overheden die als opdrachtgever betrokken zijn bij deze, doorgaans lastige, bovenlokale opgave.

Dit resulteerde in de publicatie Waar een weg is, is een wil, over opdrachtgeverschap en opgave bij infrastructuur. Na een schets van de historische achtergronden van het routeontwerp, wordt ingegaan op de gebruikelijke werkwijze bij de aanleg van snelwegen en op de rol van de begrippen ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde in de planvoorbereiding. Ook een vergelijking met de aanpak in Frankrijk komt aan de orde. De voorbeeldprojecten die aan een nader onderzoek zijn onderworpen zijn de Rijksweg A2 Leidsche Rijn, de HSL Zuid, het Landschapsplan A6, de A73 en de Vaarweg Lemmer-Delfzijl. De rol van ontwerpers bij het leggen van relaties met de omgeving wordt geïllustreerd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het project Ruimte voor de Rivier. Bij deze projecten wordt uiteengezet, hoe op verschillende overheidsniveaus en met private partijen samengewerkt kan worden om het opdrachtgeverschap en de opgave bij het snelwegontwerp om samenhang te brengen in het ruimtelijk ontwerp.