Vroondaal, symposium in de kas

Archief bijeenkomst | 5 juni 2007 | Den Haag

Vroondaal, Den Haag. Eigen foto

Symposium over het particulier opdrachtgeverschap in Vroondaal, Den Haag. De wijk komt tot stand binnen een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag, Johan Matser Projectontwikkeling en Rabo Vastgoed.

De gemeente Den Haag nam in 2000 het besluit meer aandacht te besteden aan het internationale vestigingsklimaat van de stad. Daarbij legde de gemeente prioriteit bij de woonwensen van bijvoorbeeld expats in het topsegment van de woningbouw. In een voormalig kassengebied van 100 hectare ten zuiden van Den Haag ontwikkelde de gemeente samen met de vof Madestein (Johan Matser Projectontwikkeling en Rabo Vastgoed) het plan Vroondaal. Uitgangspunt voor het plan is "collectieve regie". Voorafgaand aan de kaveluitgifte is een landschapsontwerp gemaakt door Buro Lubbers en Bosch Slabbers. Binnen dit ontwerp zijn kavels uitgegeven van minimaal 600 m2 ten behoeve van woningbouw, te realiseren in particulier opdrachtgeverschap. De kavelkopers worden bij het ontwerp en de uitvoering bijgestaan door een Vroondaaladviseur. Een commissie Esthetiek toetst de plannen op architectonische kwaliteit en aan de (beperkte) stedenbouwkundige eisen die voor Vroondaal zijn opgesteld. De uitgangspunten, de omvang, de doelgroep en de verregaande kopersbegeleiding en de Commissie Esthetiek maken Vroondaal tot een uniek project in Nederland. Inmiddels is de eerste fase grotendeels opgeleverd en is een publicatie uitgebracht.

Tijdens het symposium stond de toekomst van het particuliere opdrachtgeverschap in Nederland centraal. Aan de hand van proces en praktijk in Vroondaal werd ingegaan op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen gemeenten en projectontwikkelaars samenwerken bij  planontwikkeling voor particulier opdrachtgeverschap?
  • Hoe kan worden gestuurd op kwaliteit bij particulier opdrachtgeverschap, zonder al te veel beperkingen op te leggen aan de bewoner/opdrachtgever?
  • Hoe verhoudt zich de relatie tussen projectontwikkelaar en de particuliere opdrachtgever?
  • Is particulier opdrachtgeverschap voorbehouden aan de top van de woningmarkt?

Lees ook Den Haag is geen kaveltjesfabriek, Architectuur Lokaal #58