Vredeman de Vries Prijs naar Michaëlschool

nieuwsbericht | 3 december 2012

De Michaëlschool uit Leeuwarden is de winnaar van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2012. Een unanieme jury koos voor het ontwerp van Onix projectarchitect Allart Vogelzang uit Groningen. ‘Het respect dat de architect toont voor de onderwijsvisie van de Vrije School en de ruimte die de opdrachtgever aan de ontwerper heeft geboden voor een interpretatie van de vormentaal is bijzonder’, zo oordeelde de jury.

Vogelzang ontwierp de Michaëlschool in opdracht van Stichting Vrije Scholen Athena uit Deventer. Volgens de jury is hij erin geslaagd een school met een voorbeeldfunctie te maken. Het project toont bovendien aan dat ook bij een beperkt budget een slimme architect meerwaarde kan bieden. De jury toont zich in haar rapport ontroerd door het ontwerp van de Michaëlschool.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries reikte de prijs zaterdag 1 december uit in het Woudagemaal te Lemmer. De opdrachtgever en de architect ontvingen samen een cheque van 5000 euro en een oorkonde. Het is de zevende keer dat de provincie de Vredeman de Vries Prijs weggaf.

Naast de juryprijs was er ook nog de LC-publieksprijs. Deze ging naar de uitbreiding van de woning Fioringras Leeuwarden van VNL-architecten uit Grou.

De jury
De Vredeman de Vries Prijs van de provincie Fryslân is een jaarlijkse prijs. Het ene jaar voor architectuur en het andere jaar voor vormgeving. De provincie wil met deze prijs het ontwerpklimaat in de provincie een stimulans geven. De jury bestond uit Rob Hendriks, architect; Cilly Jansen, architectuurhistoricus; Jurgen van der Ploeg, architect; Olof van der Wal, stedenbouwkundige en Enno Zuidema, stedenbouwkundige. Zij selecteerden dit jaar 21 projecten op grond van vooraf vastgestelde criteria. Gedeputeerde Jannewietske de Vries zat de jury voor, maar had geen stemrecht.

De expositie van het winnende ontwerp, de nominaties en de andere geselecteerde ontwerpen is de komende tijd te zien in het Provinciehuis te Leeuwarden.