Voorbeelden

Utrecht – Bartholomeus Gasthuis

Herbestemming van historisch gasthuis tot modern zorgcentrum.

Eindhoven – Bloemenbuurt-Zuid, Kopersvereniging Madelief

praktijkvoorbeeld
Vernieuwing van een buurt uit de jaren twintig waarbij zowel huurders als kopers een maximale invloed krijgen. Bloemenbuurt-Zuid in Eindhoven is in 1920-1921 gebouwd als tuinstad met een rechthoekig patroon van smalle straten en bloksgewijze verkaveling. Na 80 jaar is de arbeidersbuurt vergrijsd...

Zeist – Villa Pavia

Herbestemming van monumentale buitenplaats tot appartementen met 24-uurs zorg.

Enschede – Roombeek

praktijkvoorbeeld
Na de vuurwerkramp van mei 2000 in Roombeek heeft de gemeente Enschede de wederopbouw samen met honderden getroffen bewoners aangepakt. Iedereen die wil, krijgt de kans om terug te keren en bij te dragen aan de planvoorbereiding. Het stedenbouwkundige plan van Pi de Bruijn dat de structuur en de...

Zierikzee – Meelpakhuizen

Herbestemming van monumentale pakhuizen tot huisvesting voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Groningen – De Linie

praktijkvoorbeeld
Ten zuidoosten van de Groningse binnenstad ontstaat het Europapark, een 43 hectare groot nieuw stadsdeel. Binnen dit plan maakt de gemeente ruimte voor particulier opdrachtgeverschap. Voor dit stedelijke gebied met woningen, kantoren, horeca en het nieuwe stadion van FC Groningen, maakte...