Voorbeelden

Rotterdam – Magistraat

Herbestemming van kweekschool tot woonzorgvoorziening in de vrije sector.

Almere Poort – Homeruskwartier

praktijkvoorbeeld
Sinds 2006 pakt het nieuwe college van B&W de ontwikkeling van de Almere anders aan. Het accent verschuift naar bouwen in opdracht van bewoners. Met Adri Duivesteijn als wethouder neemt de invloed van woningcorporaties en projectontwikkelaars af en verschuift het accent naar bouwen...

Schijndel – Lidwinahof

Herbestemming van zusterhuis met pension en ziekenhuis tot huurappartementen en woonservicepunt

Amsterdam – IJburg, Steigereiland

praktijkvoorbeeld
Op IJburg besluit de gemeente veel meer ruimte beschikbaar te stellen voor mensen die hun eigen woning willen bouwen – alleen al op Steigereiland zijn er 400 land- en 110 waterkavels. IJburg, de meest recente uitbreiding van Amsterdam, zal uiteindelijk uit zeven eilanden bestaan met...

Sittard – Seniorencomplex Odapark

Herbestemming van ouderenhuisvesting tot eigentijds wonen met zorg.

Spijkenisse – Zorghotel Careyn De Vier Ambachten

Herbestemming van verzorgingshuis tot zorghotel.

Bergeijk – Hooge Berkt

praktijkvoorbeeld
De gemeente Bergeijk zet in op het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen voor jonge huishoudens. De Startersgroep Bergeijk realiseren 39 starterswoningen. Alle provincies hebben een subsidieregeling voor het stimuleren van collectief particulier opdrachtgeverschap. Noord-Brabant...

Steenwijk – Kornputkazerne

Herbestemming van kazerne tot wonen voor autistische jongeren.

Culemborg – Eva-Lanxmeer en Het Kwarteel

praktijkvoorbeeld
Een groep ontwerpers, wetenschappers en kunstenaars heeft zich verenigd in de  stichting Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies (EVA). Door een ecologische wijk te bouwen, willen ze laten zien hoe een duurzame leefomgeving van onderop vorm kan krijgen. De gemeente Culemborg...

Driebergen – Ecologisch wonen in Zonnespreng

praktijkvoorbeeld
De initiatiefnemers van Zonnespreng in Driebergen beschikken over veel doorzettingsvermogen. Het duurde maar liefst elf jaar voordat dit ecologische Collectief Particulier Opdrachtgeverschap project werd gerealiseerd op de plek waar ooit de moestuin lag van de Zusters...