Vooraankondiging: Wethoudersmanifestatie ‘Grensverleggers. Wonen, werken, leven, met zorg en energie’

nieuwsbericht | 15 februari 2018

Ook dit verkiezingsjaar organiseert Architectuur Lokaal traditiegetrouw een landelijke manifestatie voor de nieuwe lokale bestuurscolleges. De wethouders zullen hun werk moeten doen in een multidisciplinaire context en over de grenzen van hun portefeuilles heen moeten kijken. Er zijn immers geen eenduidige oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven. Burgers zijn op verschillende manieren betrokken bij ruimtelijke processen waar ze onderdeel van zijn en treden ook steeds vaker op als initiatiefnemers. Architecten en opdrachtgevers werken steeds meer in teams met mensen uit geheel andere vakgebieden. Woningcorporaties betrekken de publieke ruimte of collectieve binnenruimten steeds vaker bij de informele woonruimte.
Overal worden grenzen opgerekt - of juist bewust naar binnen bijgesteld. Maar hoe dan ook:
innovatie en ontwikkeling zit in het verleggen van grenzen. De landelijke manifestatie ‘Grensverleggers. Wonen, werken, leven, met zorg en energie' op donderdag 29 november 2018 helpt de nieuwe gemeentebesturen op weg.

Culturele waarden
Grensvernauwing is een ander woord voor specialisatie. Er is nieuwe waardering voor echte kennis, historische verbanden en de complexiteit der dingen, als tegenhanger van fake news en de waan van de dag. Nu de crisis grotendeels voorbij is, is er weer lef om verder te kijken, meer te ambiëren en visies te formuleren. De economie trekt aan en culturele waarden worden in toenemende mate gemist na jaren van hardvochtige excelbestanden. Er is ruimte voor reflectie en waardevermeerdering in immateriële zin, ook in termen van opdrachtgeverschap. De enige valkuil is het niet bijstellen van grenzen: gewoon doorgaan met hoe we het altijd deden, de status quo handhaven.

Samenwerking
De manifestatie Grensverleggers. Wonen, werken, leven, met zorg en energie, die Architectuur Lokaal op donderdag 29 november 2018 in Villa Jongerius, Utrecht organiseert voor de nieuwe lokale bestuurscolleges, laat op allerlei manieren voorbeelden zien van grensverlegging, grensverruiming en grensvernauwing. Er komen vele mensen aan het woord die hier even zovele antwoorden op hebben, reflectie op bieden en inspirerende projecten hebben opgezet.
Architectuur Lokaal programmeert de manifestatie onder meer op basis van de 'Wethoudersenquête 2014-2018' die in samenwerking met Kantar TNS (vh. TNS NIPO) wordt gehouden aan het einde van de huidige raadsperiode. Het programma wordt verder samengesteld in een brede samenwerking met tal van niet-belanghebbende partijen (zie hiernaast).

Meer informatie
Informatie over programma en aanmelding wordt in de tweede helft van juni bekend gemaakt.
Wilt u op de hoogte blijven, klik dan hier om de nieuwsberichten van Architectuur Lokaal te ontvangen.

Grensverleggers. Wonen, werken,leven met energie en zorg is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties uit de voorhoede deelden hun innovatieve ideeën met collega wethouders, raadsleden, gedeputeerden, dijkgraven en alle anderen die betrokken zijn bij opdrachtgeverschap en ontwerp in Nederland.

Eerdere edities waren Hitte in de delta (2014), Bouwen op ambitie (2010), BOOST – Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006), Oost West Thuis Best (2004), ORG (1996) en Niet Grijs! (1994).