Voor een helicopterview naar het REM eiland: excursie herbestemming #6 Amsterdam

Archief excursie | 27 juni 2012 | 12:00 - 17:30 | Amsterdam

Vanuit de Noordzee zorgde het REM eiland voor een omwenteling op de Nederlandse televisie. Dat is bijna 50 jaar geleden. Nu ligt de stalen constructie aan de Amsterdamse Minervahaven en is er een populair restaurant op het helicopterdek. Op 27 juni kunt u het REM eiland bezoeken als een van de vier projecten van het nieuwe excursieprogramma herbestemming #6. Amsterdam is rijk aan bijzondere voorbeelden van herbestemming zoals het REM eiland. Dat is reden om op 27 juni met een ingelast programma nogmaals een bezoek aan deze stad te brengen.

Excursie herbestemming #6 Amsterdam 27 juni 2012
start: 12.00 uur
einde: 17.30 uur

Tijdens de excursie herbestemming #6 Amsterdam staan de volgende projecten op de agenda:

De Nieuwe Liefde
Het monumentale pand aan de Da Costakade in Amsterdam is als wijnpakhuis gebouwd, maar werd later een rooms-katholiek parochiehuis met als naam ‘de Liefde’. Het initiatief om hier een nieuw centrum voor studie, bezinning en debat te openen werd genomen door Huub Oosterhuis, de publicist die eerder betrokken was bij het ontstaan van debatcentra als De Balie en De Rode Hoed. Wiel Arets Architects  heeft bij de verbouwing tot de Nieuwe  Liefde in 2010 het pand een moderne uitstraling gegeven met behoud van karakteristieke elementen.
Opdrachtgever/ investeerder: dhr.  Alex Mulder (Amerborgh BV); Gebruiker: Huub Oosterhuis; Architect: Wiel Arets Architects.

Kohnstamm ensemble
Het voormalig Centraal Belastingkantoor aan de kop van de Amsterdamse Wibautstraat is getransformeerd tot onderwijsgebouw voor de Hogeschool van Amsterdam (HVA). Het Kohnstamm-ensemble bestaat uit twee bouwdelen: het Kohnstammhuis (1958) ontworpen door Gijsbert Friedhoff (rijksbouwmeester 1946-1958) en zijn assistent Mart Bolten en de Kohnstammvleugel, later het Theo Thijssenhuis genoemd (1970), naar ontwerp van Bolten en rijksbouwmeester Jo Vegter. Het Kohnstamm-ensemble is het eerste zichtbare resultaat van een grootstedelijke operatie: de ontwikkeling van de Amstelcampus rond de Wibautstraat. Samen met de gemeente formuleerde de HvA de ambitie om op deze centrale locatie een stadscampus te creëren waar studie en onderzoek, praktijk en stadsleven bijeen worden gebracht. Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam; Architect: Ibelings van Tilburg architecten en O-III architecten

REM-eiland
Het REM-eiland is een stalen platform  en was een media-eiland in zee, waar commerciële radio- én tv-uitzendingen vanuit zee via een zendmast, ruim 100 meter boven de zeespiegel werden uitgezonden. Omdat de Nederlandse wet geen commerciële uitzendingen toestond werd gekozen voor een locatie 9 kilometer uit de kust van Noordwijk, net buiten de territoriale wateren. Het oude REM eiland is gestript, gerenoveerd en uitgebreid. Het eerste dek biedt ruimte voor een e-commerce & marketing recruitment en interimmanagement bureau New People. Op het tweede en derde dek  is het REM Eiland Restaurant gevestigd. Opdrachtgever: woningcorporatie De Key; Architect: Concrete

Het Conservatorium Hotel
Het directiekantoor van de toenmalige RijksPostSpaarbank (RPS) uit 1899 heeft jaren onderdak geboden aan de muziekstudenten van Amsterdam. Inmiddels in het gebouwd getransformeerd tot luxueus design hotel met vergaderfaciliteiten en wellness. Opdrachtgever: Alrov Group; Architect: Lissoni Associati, Meyer en Van Schooten BV, Architectenbureau J. van Stigt BV en O-III Architecten

CREA
Een oud 19e-eeuws fabriekscomplex aan de Nieuwe Achtergracht deed sinds de jaren zestig dienst als onderwijsgebouw voor de Universiteit van Amsterdam. In het kader van de realisatie van de open stadscampus van de universiteit werd het gebouw herontwikkeld tot het culturele centrum CREA . Opdrachtgever: Universiteit van Amsterdam; Architect: Joost Glissenaar / architecten van Mourik

U kunt zich aanmelden voor deelname via het aanmeldformulier. De kosten voor de excursie bedragen € 130,00 excl. btw. Heeft u vragen? Mail naar margot.dejager@arch-lokaal.nl

Achtergrondinformatie
Herbestemming van stedelijke gebieden wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Het is een goed middel voor het versterken van bestaande kwaliteiten en kan een belangrijke impuls vormen voor gebiedsontwikkeling. Daarbij kan ook ruimte worden geboden aan initiatieven van onderop. Dat werkt het best als er ook sprake is van een bredere stedenbouwkundige visie op de omgeving als geheel. Er is geen standaard aanpak, maar op tal van plaatsen zijn leerzame ervaringen opgedaan.

Bij de excursies van Architectuur Lokaal staan praktijkervaringen centraal. Deelnemers maken kennis met inspirerende voorbeelden en komen in contact met de opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers. Deze geven ter plekke een toelichting op succes- en faalfactoren.

De excursies herbestemming vinden telkens plaats op een middag en starten met een lunch. De kosten per excursie bedragen € 130,00 excl. btw.