lokale initiatieven

Archief cursus | 29 oktober en 30 november 2004 | Hilversum

Tweedaagse cursus voor medewerkers van Johan Matser Projectontwikkeling waarin de rol van de opdrachtgever centraal stond, met colleges, discussies en een excursie langs bijzondere bouwprojecten in Hilversum.

Eén van de belangrijkste doelen van Johan Matser Projectontwikkeling is het realiseren van goede architectonische en stedelijke kwaliteit. Het geven van invulling aan deze doelstelling vergt naast uitgebreide kennis ook een grote mate van maatschappelijk betrokkenheid, flexibiliteit, motivatie en integriteit. Een dergelijk ambitieus uitgangspunt vraagt van de medewerkers meer dan alleen vakmatige kennis. Zij moeten beschikken over voldoende culturele bagage en deze verder willen ontwikkelen.

Deze cursus belicht achtergronden en nieuwe ontwikkelingen in de architectuur en stedenbouw. Hilversum is daar bij uitstek voor geschikt. Hilversum is de standplaats van Johan Matser Projectontwikkeling, maar ook de stad van Dudok en MVRDV, van concept en detail, van aandacht voor kwaliteit. Achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en discussie zijn de trefwoorden van deze cursus. Tijdens de colleges komt de theorie aan bod: architectuurbeleid, architectuurkritiek, nieuwe visies en uitgangspunten. In de excursie komen bijzondere projecten aan de orde, waarbij opdrachtgevers een belangrijke rol hebben gespeeld. Gesprekken met vertegenwoordigers van andere disciplines en vooral ook met elkaar vormen het sluitstuk van deze cursus.
Het inschakelen van een goede architect of stedenbouwkundige is onvoldoende om hoogwaardige kwaliteit te realiseren. Daarbij is een ambitieus en inspirerend opdrachtgeverschap een absolute voorwaarde. Een kritische visie op de eigen rol als opdrachtgever en een visie op kwaliteit zijn van levensbelang om onze ambities, die wij in onze missie hebben verwoord, waar te maken. Joep Padberg, directeur Johan Matser Projectontwikkeling

In vervolg op de cursus bracht Johan Matser het essay De schijn van tegenstellingen uit.