Vijf visies geselecteerd voor Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum Amsterdam

nieuwsbericht | 24 mei 2017

Cilly Jansen, Ton Schaap, Bart Pijpers, Wouter Jan de Pagter, Emile Spek, Maas Jan Heineman, Floris Alkemade

Uit de 60 inzendingen voor de Open Oproep Herontwikkeling Entree en voorterrein Academisch Medisch Centrum heeft de jury onder voorzitterschap van prof. dr. Maas Jan Heineman, Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC), vijf visies geselecteerd. De architecten die deze visies maakten zijn: Dingeman Deijs, Eric Huijten, Jos van Eldonk, Mathieu Derckx en Maarten van Tuijl. Het AMC heeft hen uitgenodigd hun inzending uit te werken tot een concreet voorstel voor een nieuwe entree van het AMC, waar jaarlijks evenveel bezoekers komen als in het Rijksmuseum. Het AMC is van plan het winnende ontwerp uit te voeren. Het resultaat van de prijsvraag wordt na de zomer bekend gemaakt. Voorafgaand daaraan worden de uitgewerkte plannen tentoongesteld in het AMC. Bezoekers van deze tentoonstelling kunnen hun reactie geven op de plannen.

Warm welkom
Op de openbare oproep die het AMC in maart voor de herontwikkeling van de entree heeft gedaan reageerden 133 architecten door zich te registeren voor deelname. 60 van hen namen daadwerkelijk deel aan de prijsvraag. Zij gaven hun visie op een nieuw entreegebouw en de aanpak van het voorterrein in relatie tot de omgeving, zoals station Holendrecht en ontwikkeling van het tegenover het AMC gelegen werkgebied Amstel 3. De kern van de opgave, zo formuleerde het AMC in het reglement van de prijsvraag, ligt "op het vlak van een warm welkom en veilige ontvangst, prettig verblijf zowel binnen als buiten, vergroenen, aansluiten op de omgeving, wegnemen van grenzen en obstakels, realiseren van een nieuwe entree en het verbeteren (beheersbaar en veilig maken) van de verkeersafwikkeling inclusief parkeer- en terreinvoorzieningen. De entree is de schakel tussen de openbare binnenruimte en het voorterrein en aanpalende omgeving. Gezamenlijk vormen binnen- en buitenruimte de nieuwe toegang tot het AMC. De ambitie is om een veilige, gastvrije, transparante en comfortabele ontvangst te realiseren die 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend is en voldoende ruimtelijke kwaliteit biedt."

Winnaars eerste ronde 
Voor de eerste ronde van de prijsvraag zijn de inzendingen anoniem getoetst en beoordeeld. Daarna zijn de namen van de inzenders bekend gemaakt. Het AMC heeft aan de inzenders van de geselecteerde visies gevraagd om hun inzending in de tweede ronde uit te werken tot een structuurontwerp met financiële onderbouwing. Voor de tweede ronde zijn geselecteerd:

 • ZUIDERPARK, de nieuwe entree voor AMC
  Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architects) i.s.m. Ulrike Centmayer
 • De Serre
  Eric Huijten (Greiner van Goor Huijten Architecten bv) i.s.m. RROG Stedenbouw en Landschap
 • Met open armen
  Jos van Eldonk (Common Affairs bv) i.s.m. Richard Hereijgers en Albert Jan Kerssen (BTL Advies bv)
 • AMC GARDENS
  Mathieu Derckx (Mathieu Derckx stedenbouw/landschapsarchitectuur) i.s.m. Jos Roodbol Architekt en Bieke van Hees tuin- en landschapsarchitectuur
 • AMC HEALTH PARK
  Maarten van Tuijl (na-ma architecture) i.s.m. Tom Bergevoet architecture en studio nuy van noort

Tentoonstelling in het AMC
De inzendingen van de tweede ronde worden in augustus tentoongesteld in het AMC. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen daar hun schriftelijke reactie achterlaten. Deze reacties worden meegegeven aan de jury, die de inzendingen na de zomer zal beoordelen. Informatie over de tentoonstelling volgt later.
De beoordeling van de inzendingen vindt in september plaats. Bij de bekendmaking van het resultaat van de prijsvraag worden alle inzendingen gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag. Dan wordt ook het juryrapport openbaar gemaakt.

Jury en technische commissie
De jury beoordeelt de inzendingen op creativiteit, integraliteit, innovatie, haalbaarheid en duurzaamheid. De jury, onder voorzitterschap van Maas Jan Heineman, Raad van Bestuur AMC, bestaat verder uit Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, Ton Schaap, senior stedenbouwkundige gemeente Amsterdam, Emile Spek, directeur Directoraat Huisvesting en Techniek AMC en Bart Pijpers, cliëntenraad AMC.
In de technische commissie hebben zitting: Wouter Jan de Pagter, projectmanager Directoraat Huisvesting en Techniek AMC (voorzitter), Peter Heida, projectmanager station Holendrecht gemeente Amsterdam, Ben Kuipers, landschapsarchitect Atelier Rijksbouwmeester, Charles van Marrelo, architect Atelier Rijksbouwmeester en Onno Valk, architect Directoraat Huisvesting en Techniek AMC.
Cilly Jansen (directeur Architectuur Lokaal) begeleidt de procedure m.m.v. Vincent Kompier (projectleider Architectuur Lokaal).

Procedure
Voor het opstellen en begeleiden van de procedure heeft het AMC Architectuur Lokaal ingeschakeld. De procedure betreft een openbare oproep op basis van visie. Dit is een openbare projectprijsvraag in twee ronden, conform Kompas bij Prijsvragen. De prijsvraag is aangekondigd op TenderNed met kenmerk 133380. Meer informatie over de prijsvraag is hier te vinden.