Vijf teams geselecteerd voor tweede ronde van de Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk

nieuwsbericht | 16 oktober 2018

Juryleden Robin de Lange, Yttje Feddes, Adri Bom (voorzitter), Bas Jonkman en Dorus Meurs tijdens de beoordeling

De jury van de Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk, onder voorzitterschap van gedeputeerde Adri Bom, selecteerde vijf visies uit de inzendingen die voor de prijsvraag zijn gedaan. Aan de vijf teams, die elk bestaan uit tenminste een architect en een civiel technicus, is gevraagd om in de tweede ronde van de prijsvraag een ontwerp te maken om het groeiende aantal bezoekers aan Kinderdijk Werelderfgoedwaardig te kunnen ontvangen. De vijf plannen worden in februari 2019 tentoongesteld bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de plannen geven. De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Molenwaard en volgt op de prijsvraag die de SWEK in 2014 uitschreef voor een inrichtingsplan voor de entreezone en een bezoekerscentrum. Het winnende plan van deze prijsvraag is in uitvoering en wordt naar verwachting in 2019 opgeleverd.

Prijsvraag
De gemeente Molenwaard heeft gevraagd om een logische, innovatieve, integrale en realiseerbare oplossing voor een veilige en comfortabele manier waarop de bezoekersstromen vanaf het water van en naar het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen worden geleid, die recht doet aan het Werelderfgoed Kinderdijk als icoon van het Nederlandse waterbeheer. De prijsvraag verloopt in twee ronden. In de eerste ronde, waarvoor 37 inzendingen werden ontvangen, is gevraagd om een visie op de opgave.
De jury selecteerde de volgende vijf inzendingen:

  • LEKDIJK PARK / Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architects) en Ruud van Eck (Waterpas Civiel Adviesbureau),
  • Go with the flow! / Marleen Vink (IN architectuur) en Edward Molenaar (Citeg) i.s.m. Hester Wessels (buro Spin) en Audrey Coert (land-made),
  • de derde trap / Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos) en Daan Vermeij (Witteveen+Bos), i.s.m. Stephanie Erwin en Tony Hoogendoorn (Witteveen+Bos),
  • Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed / Rick ten Doeschate (Civic Architects) en Dirk Jan Peters (Royal Haskoning DHV) i.s.m. Ingrid van der Heijden (Civic Architects) en Frederik Roebroek (Royal Haskoning DHV),
  • In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit / Bert Tjhie (TEKTON Architecten) en Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek) i.s.m. Amber Tjhie, Julia Dinu, Antonio Stravato, Menno Trautwein en Olivier Lodder (TEKTON Architekten).

Hiernaast kende de jury een eervolle vermelding toe aan de inzending Conisch Iconisch / Marjolein van Eig (BureauvanEig) een Pim Peters (IMd) i.s.m. Ziegler/Branderhorst.

Rondleiding van de jury door het prijsvraaggebied, met David Louwerse (gemeente Molenwaard) en Herman Sangers (SWEK)

Vervolg
De tweede ronde van de prijsvraag gaat in november van start. In februari 2019 worden de plannen van de vijf teams tentoongesteld bij de SWEK. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen een reactie achterlaten. Alle reacties worden verstrekt aan de jury, die daarna een besluit neemt over de plannen. Het juryrapport en de inzendingen worden bij de bekendmaking van de prijsvraag gepubliceerd.
In het vervolg op de prijsvraag nodigt de gemeente Molenwaard de winnaar uit om diens ontwerp in nauwe samenspraak uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal als uitgangspunt dienen om de benodigde financiering voor de realisatie te verkrijgen.

Jury
De jury die de inzendingen beoordeelt bestaat uit Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, voorzitter, zonder stemrecht), Yttje Feddes (Feddes Olthof Landschapsarchitecten en vm. Rijksadviseur voor het Landschap), Bas Jonkman (hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft), Robin de Lange (directeur Ouwehands Dierenpark), Dorus Meurs (M&DB Architecten en winnaar van de prijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk) en Leonard de Wit (hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Secretaris van de jury is Cilly Jansen, m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.

Op verzoek van de gemeente Molenwaard wordt de Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk georganiseerd door Architectuur Lokaal. De prijsvraag wordt uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. De prijsvraag Waterentree Werelderfgoed is gepubliceerd op TenderNed.