Vijf nominaties Gouden Piramide 2012 bekend

Archief nieuwsbericht |1 mei 2012 | mei 2012

Onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft de jury uit 69 inzendingen, vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2012, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Het thema van deze ronde is architectuur. De genomineerde opdrachtgevers en hun projecten zijn:

’s Heeren Loo met de Dagbesteding Duinzone (Noordwijk)
NIOO-KNAW
met het Nederlands Instituut voor Ecologie (Wageningen)
Provincie Drenthe
met het Nieuw Drents Museum (Assen)
Stichting Stadstuin Emma’s Hof
met de Stadstuin Emma’s Hof (Den Haag)
Stichting VO Amsterdam-Zuid
met het St. Ignatius Gymnasium (Amsterdam)

In mei bezoekt de jury de vijf genomineerde opdrachtgevers en hun project, waarna zij aan de minister van Infrastructuur en Milieu de winnaar van de Gouden Piramide 2012 voordraagt. De winnaar zal worden bekendgemaakt op zaterdag 24 november 2012 in het Nederlands Architectuurinstituut, alsmede in een televisieprogramma van de AVRO.

Rijksprijs
De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, mede namens de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De jaarlijks toe te kennen prijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro en een speciaal vervaardigde trofee. In een publicatie zullen de beste inzendingen van de prijsronde worden gedocumenteerd en beschreven.