Vervolg WHO CARES over de toekomst van wonen en zorg

Archief nieuwsbericht | 5 maart 2018 | 8 maart - 3 april 2018 | Atrium Ministerie BZK | Den Haag

WHO CARES, de prijsvraag over nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in de Nederlandse woonwijken, gaat een nieuwe fase in. Rijksbouwmeester Floris Alkemade beziet samen met partners en ontwerpers in hoeverre het gedachtegoed en de ideeën die uit de prijsvraag naar voren zijn gekomen, verder verspreid en verdiept kunnen worden. Intussen is de reizende tentoonstelling van inzendingen voor de prijsvraag, die werden gemaakt voor locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen, in Den Haag aangekomen en aldaar van 8 maart tot 3 april te bekijken.

De ontwerpprijsvraag WHO CARES gaat over innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse naoorlogse woonwijken. Nieuwe ideeën die een antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing en verduurzaming van de wijken.
In de tentoonstelling zijn de twintig inspirerende ontwerpen te zien die voor de tweede ronde van de prijsvraag zijn ingediend. Voor wijken in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen maakten multidisciplinaire teams een uitwerking van hun visie om deze wijken toekomstbestendig te maken. De tentoonstelling toont een grote diversiteit aan oplossingen voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning.
De tentoonstelling wordt gehouden van 8 maart tot 3 april in het Atrium in de hal van het ministerie van BZK, Turfmarkt 147 in Den Haag.

Opening tentoonstelling
De tentoonstelling wordt op donderdag 8 maart 2018 om 16.30 uur geopend door Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Chris Kuijpers (Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, ministerie BZK) en Kees van den Burg (Directeur-Generaal Langdurige Zorg, ministerie VWS). Hierbij zal de Rijksbouwmeester ingaan op de resultaten van en zijn ervaringen met WHO CARES. Vervolgens vindt onder leiding van Pieter Hilhorst (lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en vm. wethouder van Amsterdam) een vraaggesprek plaats over de opbrengst en de betekenis van de prijsvraag. Na afloop is er gelegenheid om met o.a. deelnemers aan de prijsvraag en vertegenwoordigers van de ministeries van BZK en VWS, de gemeenten en de betrokken koepelorganisaties van gedachten te wisselen.
U bent van harte welkom bij de opening van de tentoonstelling. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan postbuswoningmarkt@minbzk.nl o.v.v. Aanwezigheid opening en borrel WHO CARES. Er wordt geen bevestigingsmail verstuurd.

WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.
De Open Oproep WHO CARES werd uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal conform Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding wordt breed onderschreven door (rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.