Vernieuwde website Steunpunt Ontwerpwedstrijden

Archief nieuwsbericht | 15 juni 2009

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal heeft, in vervolg op de EU Aanbestedingendag, actie ondernomen om versterkt bij te dragen aan een goed verloop van architectuuropdrachten en prijsvragen. Op de volledig vernieuwde website www.ontwerpwedstrijden.nl zijn vanaf vandaag alle gepubliceerde aanbestedingen voor architectuuropdrachten opgenomen, voorzien van aanbevelingen aan de opdrachtgevers.

Overzicht opdrachten
De nieuwe website biedt een overzicht van lopende en gerealiseerde architectuuropdrachten en prijsvragen en houdt het verloop daarvan bij. De aankondigingen van de Europese en nationale architectuuropdrachten op deze site zijn ontleend aan de aanbestedingskalender en meldingen aan het Steunpunt. Voor niet-Europese opdrachten bestaat (nog) geen aankondigingsplicht. Hoewel daarnaar wordt gestreefd, kan het Steunpunt daarom niet garant staan voor het eventueel ontbreken van een procedure. Wie constateert dat er een procedure ontbreekt, wordt verzocht deze aan het Steunpunt te melden.

Aanbevelingen aan de opdrachtgevers
Sinds enkele maanden reageert het Steunpunt gevraagd en ongevraagd op elke nieuw aangekondigde procedure met het doel, bij te dragen aan verbetering daarvan. De aanbevelingen van het Steunpunt worden op de website gepubliceerd. Het Steunpunt streeft ernaar, de aanbevelingen te doen voordat de vragenronde is gesloten. Opdrachtgevers hebben positief op deze service gereageerd.

Resultaten en statistieken
Het Steunpunt zal tevens de resultaten van de procedures bijhouden en daarmee voor het eerst een overzicht bieden van architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland, evenals het verloop van de (aanbestedings)procedures.

Op de website worden de volgende categorieën onderscheiden:
gemeente- en provinciehuizen, stadskantoren / maatschappelijk vastgoed / cultuurgebouwen / utiliteitsgebouwen / woningbouw en overige gebouwen / opgaven op het gebied van infrastructuur, water, landschap en openbare ruimte. Hiernaast brengt het Steunpunt regulier berichten en statistieken uit over het verloop van de Nederlandse aanbestedingsprocedures voor architectuur.

Steunpunt Ontwerpwedstrijden
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan professionalisering van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde bouwcultuur in Nederland. Het Steunpunt biedt ondersteuning aan alle opdrachtgevers. Ook deelnemers aan selectieprocedures kunnen voor informatie terecht bij het Steunpunt. Het Steunpunt wordt beheerd door Architectuur Lokaal.

Informatie: Michel Geertse, michel.geertse@arch-lokaal.nl