Verfrissende extremen voor de Friese omgevingsvisie

nieuwsbericht | 16 september 2016

Gisteren overhandigden de ontwerpers van Atelier Toekomstvisie Fryslân van Architectuur Lokaal de resultaten van hun ontwerpend onderzoek aan gedeputeerde Klaas Kielstra bij een druk bezochte bijeenkomst in het Provinciehuis van Fryslân in Leeuwarden. Het onderzoek richtte zich op dilemma’s en keuzen waar de provincie voor staat om haar ambities voor de toekomst te formuleren in een omgevingsvisie. De ontwerpers brachten acht verfrissende, extreme scenario’s in beeld die voer voor discussie over de toekomst van de provincie aanreiken. Gedeputeerde Kielstra roemde de verbeeldingskracht die uit de ideeën sprak, en die op dit moment in het proces van groot belang is. Hij koppelde dat aan de grote betrokkenheid van de Friezen bij hun omgeving.

Effecten
De scenario’s van de jonge ontwerpers zijn de uitkomst van een reeks atelierbijeenkomsten in verschillende Friese gemeenten. Daarbij is gesproken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties: wat vinden zij belangrijk voor de toekomst van hun provincie? Uiteraard kwamen de kwaliteit van het bebouwde en het landelijk gebied aan de orde, maar ook energietransitie en het effect daarvan op het landschap, de dorpen en de steden. Hiernaast kwamen ook andere onderwerpen aan bod. Kan Fryslân een paradijs voor ouderen worden? Is van Friesland de sportiefste provincie van Nederland te maken? En welke consequenties heeft spreiding van voorzieningen - of juist concentratie daarvan?

image1image2image3Data als basis
In het Atelier is geconstateerd dat de provincie haar kennisopbouw kan vergroten door de opbouw van data aan te scherpen en daarmee te voorkomen, dat keuzes te vrijblijvend worden gemaakt. Ook kwam vaak de vraag aan de orde, welke ruimte er voor nieuwe initiatieven en initiatiefnemers zal zijn. Kunnen meer mogelijkheden worden geboden aan experimenten, die nieuwe kennis kunnen opleveren voor een sterkere toekomst? Ook van belang is om nieuwe generaties te interesseren voor ruimtelijke vraagstukken en opgaven, en tegelijkertijd de ouderen erbij te houden. Heldere afstemming van provinciale doelstellingen met gemeenten, steden en dorpen is uiteraard een belangrijk aandachtspunt.

Vervolg
Het rapport van het Atelier, met prachtige beelden van Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte Baars, Imke van Leuken, Laurens Boodt en Sandor Walinga is hiernaast te downloaden.
De provincie zal de resultaten van Atelier Toekomstvisie Fryslân gebruiken bij de vervolgdialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op basis van de agenda zullen thema’s en onderwerpen in samenhang verder worden besproken en zullen bouwstenen worden uitgewerkt. Deze dialoog zal uitmonden in een Koersdocument, waarin de hoofdkeuzes en uitgangspunten voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie komen te staan.

Meer informatie
Atelier ZZ is een programma van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016.
Kijk op www.MijnOmgevingsvisie.nl of stuur een mail naar stef.bogaerds@arch-lokaal.nl


Download pdf (gratis)