Uitnodiging / invitation Europ(l)an

Archief Programma / Programme | 25 januari 2016
Europan inzendingen voor de lokatie Zaanwerf; boven: MacCreanor en Lavington, onder: Gautier en Concko. Bron: Margreet Horselenberg, Britse architecten bouwen in Zaanstad, Architectuur Lokaal #1 (1993), p. 3-4.

Europan inzendingen voor de lokatie Zaanwerf; boven: MacCreanor en Lavington, onder: Gautier en Concko. Bron: Margreet Horselenberg, Britse architecten bouwen in Zaanstad, Architectuur Lokaal #1 (1993), p. 3-4.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden hoeveel mensen Europan Nederland een warm hart toedragen. Opdrachtgevers, kennisinstituten, producenten, voormalige bestuurders, juryleden en architecten, hebben zich laten horen. Graag gaat de stichting Europlan in gesprek met iedereen die zich betrokken voelt bij Europan over de voortzetting van deze internationale ontwerpprijsvraag in een eigentijdse context.

English version below

In 2015 heeft stichting Europan Nederland samen met Architectuur Lokaal onderzocht welke mogelijkheden daartoe zijn, en de taken per 1 januari 2016 overgedragen aan stichting Europlan. Deze stichting bereidt de doorstart naar een nieuwe situatie voor. Alle informatie over de voortgang wordt gepubliceerd op de webpagina van Europlan.

Datum, locatie en aanmelding
Iedereen die wil bijdragen aan de vernieuwing van Europan is van harte welkom op maandag 25 januari van 16.30 -19.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij Europlan, Tussen de Bogen 20, Amsterdam. Aanmelden kan via europlan@arch-lokaal.nl o.v.v. bijeenkomst 25 januari 2016.
Van deze bijeenkomst wordt Nederlands- en Engelstalig verslag gemaakt. De voertaal is Nederlands.

Programma

16.30 - Stand van zaken. Liesbeth van der Pol (vm. voorzitter Europan) – wat is er het afgelopen jaar gebeurd?, Indira van ‘t Klooster (coördinator Europlan) – hoe gaat het verder? en Thijs Asselbergs (bestuur Europlan)

17.00 - Gesprek onder leiding van Maarten Kloos (vm. directeur ARCAM) met alle aanwezigen. Wat is de betekenis van het ontwerp in het veranderende veld van opdrachtgeverschap en ruimtelijke opgaven, en hoe kan Europan daar een innoverende kracht in zijn? Met input van onder andere Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Charlotte ten Dijke, Cees van der Veeken, Ira Koers, Chris Luth en Petar Zaklanovic (winnaars Europan ), Cilly Jansen (Architectuur Lokaal), Maarten Claassen (Waternet), en Emile Spek (directoraat Huisvesting en Techniek AMC)

18.00 - Afsluiting door Floris Alkemade
Afronding, drankje

19.00 - Einde

***

Recent months have shown just how many people support Europan in the Netherlands. Building clients, knowledge institutes, producers, former board members, jury members and architects have voiced their views. The Europlan Foundation would like to inform everybody who feels involved in the European international competition about the state of affairs and future plans to continue this competition for young design talent in a contemporary context in the Netherlands.

In 2015, the Europan Foundation and Architectuur Lokaal explored the possibilities, and on 1 January 2016 the duties passed to the Europlan Foundation. This foundation is preparing a relaunch to reflect the new situation. All information about the progress is posted on the Europlan web page.

Date, location and registration
Everybody who wants to contribute to the renewal of Europan in the Netherlands is welcome to share ideas on Monday 25 January from 4.30 to 7.00 pm. The gathering takes place at the offices of Europlan, Tussen de Bogen 20, Amsterdam. Register by emailing with “25 January 2016 Meeting” in the subject line.
A report of the meeting will be drawn up in Dutch and English. The meeting will be held in Dutch.

Programme

16.30 - State of affairs. Liesbeth van der Pol (former chairperson of Europan) – what has happened over the past year?, Indira van ‘t Klooster (coordinator Europlan) – what next? and Thijs Asselbergs (board of Europlan)

17.00 - Discussion chaired by Maarten Kloos (former director ARCAM) with everybody present. What is the significance of design in the changing field of building patronage and spatial projects? And how can Europan Netherlands become an innovative force in this field? With input from amongst others Floris Alkemade (Chief Government Architect), Charlotte ten Dijke, Cees van der Veeken, Ira Koers, Chris Luth and Petar Zaklanovic (winners Europan), Cilly Jansen (Architectuur Lokaal), Maarten Claassen (Waternet) and Emile Spek (directorate Housing and Technique, Academic Medical Center AMC)

18.00 - Closing word from Floris Alkemade
Conclusion and drink

19.00 - End