Slotbijeenkomst Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp

Archief 24 maart 2016 | 15:00 - 18:00 | Het Nieuwe Instituut | Rotterdam

160315 ontwerpkrachtHet Rijk actualiseert de Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp ‘Werken aan ontwerpkracht 2013-2016’.
In het kader hiervan zijn door de ministeries van IenM en OCW de afgelopen weken werktafels en spreekuren georganiseerd en is het debat gevoerd met het werkveld over krachtige voorbeelden, professionalisering, goed opdrachtgeverschap en internationalisering.

Het publieke debat wordt afgesloten met een slotbijeenkomst op donderdag 24 maart van 15.00-18.00 in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Bij deze bijeenkomst worden de bevindingen van de werktafels en de evaluatie met u gedeeld en wordt vooruitgeblikt op de inzet voor 2017-2020. Daarnaast kunt u aanschuiven bij één van de vijf deelsessies georganiseerd in samenwerking met de uitvoeringspartners van de Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp.

Programma
15.00  Inloop
15.15  Opening door Hans Tijl (IenM) en Hermineke van Bockxmeer (OCW)
15.30  Deelsessies i.s.m. uitvoeringspartners Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp

Sessie 1: ‘De lokale praktijk; nieuwe vormen van stad-maken’
-        Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Architectuur Lokaal
Sessie 2: ‘Complexiteit in de praktijk; ontwerpkracht voor opdrachtgevers’
-        O-team / IABR / Architectuur Lokaal
Sessie 3: ‘Ontwerpkracht en nationale opgaven; de voorbeeldrol van het Rijk’
-        CRa / Atelier Making Projects
Sessie 4: ‘Veranderende praktijk; aansluiten met onderwijs’
-        Academies van Bouwkunst/ TU Delft
Sessie 5: ‘Internationaal profiel Nederland: partner voor kennisuitwisseling + Living Lab’
-        IABR / Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Klik hier voor meer informatie over de sessies

17.00  Paneldiscussie met reflectie op denkrichtingen, ambities, verwachtingen en uitdagingen
17.45  Gesproken column door Joachim Declerck
18.00  Netwerkborrel

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onderstaand formulier.

Architectuur Lokaal verleent medewerking aan de organisatie van deze bijeenkomsten op verzoek van het ministerie van OCW.