UAV-GC: Zes tips van Monika Chao voor niet-juristen

nieuwsbericht | 25 september 2017

‘We komen dit steeds vaker tegen in de praktijk, daarom wil ik er graag meer van weten’, zegt de architect. ‘Ik wil mijn klanten goed kunnen adviseren’, zegt de adviseur. ‘Veel van mijn klanten hebben hiermee te maken, ik wil goed op de hoogte blijven’, aldus de bestekschrijver. Er waren veel redenen om deel te nemen aan de Cursus Aanbesteden van DB opdrachten en de UAV-GC 2005 door het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en Architectuur Lokaal. Monika Chao, directeur van het IBR en hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft, keerde in een halve dag de hele UAV-GC 2005 binnenstebuiten voor niet-juristen. Daarbij wees ze opdrachtgevers en opdrachtnemers op hun plichten en verantwoordelijkheden. Een paar belangrijke tips voor opdrachtgevers die gebruik maken van UAV-GC.

De zes tips van Monika Chao:

  1. Bedenk als opdrachtgever van tevoren hoe belangrijk ontwerp is in het bouwproject. De opdrachtnemer maakt (in beginsel) het ontwerp en bijsturen tijdens die werkzaamheden door de opdrachtgever hoort daar niet echt bij. Voor wie veel invloed wil uitoefenen op het ontwerp, is de UAV-GC niet geschikt.
  2. De helft van alle problemen wordt veroorzaakt door onbegrijpelijke stukken en communicatie. Controleer of de aangeleverde informatie wel helder is.
  3. Gelijkheid en transparantie zijn de essentie van het aanbestedingsrecht, dus ook van de aanbesteding van een geïntegreerd contract. Bedenk hoe daarmee om te gaan, en bedenk of andere vormen van aanbesteden (concurrentiegerichte dialoog bijvoorbeeld) wellicht beter passen bij de opgave.
  4. Check wie welke verantwoordelijkheden heeft, dat is bij UAV-GC 2005 anders dan bij een traditionele contractvorm.
  5. Bepaal vooraf welke ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden onderwerp van toetsing of acceptatie moeten worden. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het lastig aan deze keuze werkzaamheden toe te voegen.
  6. De regeling van de verborgen gebreken is in de UAV-GC 2005 aangescherpt ten opzichte van het UAV-model. Onder de UAV-GC 2005 wordt niet gesproken van meer-/minderwerk. Wil een opdrachtgever iets anders of heeft de opdrachtnemer een reden om een suggestie te doen om werk anders te doen, dan moet de wijzigingsprocedure gevolgd worden.

Vanwege de grote belangstelling wordt de cursus eind januari 2018 herhaald.

Meer weten?
Stuur een e-mail aan Bram Talman