Tijdschrift Architectuur Lokaal #96

nieuwsbericht | 30 maart 2020

De verhalen over voorbeelden van hoe overal in Nederland wordt gewerkt aan de ruimtelijke omgeving lijken ineens te stammen uit een vorig leven. Op dit moment ligt de urgentie vooral in samenwerking en het nemen van initiatieven die nu relevant zijn, in de hoop dat we allemaal zo goed mogelijk door deze ongewisse tijd heen komen. De verhalen in dit tijdschrift bieden wellicht enige afleiding. Ze gaan op een andere manier over het opbouwen van vertrouwen en het betrekken van iedereen.

Zo onderzocht Patricia Wijntuin het belang en de betekenis van sociale verbindingen in de wijken voor jongeren, en gebruikte de gemeente Doetinchem haar ervaringen met participatie bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie. In Olst-Wijhe wordt een nieuwe woonwijk samen met de toekomstige bewoners ontwikkeld en in Eindhoven werken ontwerpers aan het omvormen van een GGZ instelling tot helende en duurzame omgeving voor iedereen. Intussen schroefden de bewoners van Nagele hun ambities op: de uitvoering van het winnende prijsvraagplan voor een ondergrondse warmtebuffer voor 50 woningen wordt verruimd naar 500 woningen: dat is heel Nagele. De gemeenten Delft en Haarlem hebben recent een nieuwe stadsbouwmeester benoemd en in het najaar moet een nieuwe Rijksbouwmeester worden aangesteld. Gezocht wordt naar een inspirerende ontwerper met een integrale blik, die de samenhang tussen het fysieke en sociale domein weet vorm te geven en te bewaken. Ook de gemeenten Amsterdam en Den Haag zijn, evenals als de provincie Zuid-Holland, op zoek naar zo'n onafhankelijk adviseur of adviesteam.

Papieren exemplaar
Architectuur Lokaal #96 wordt digitaal verspreid onder lokale bestuurders en andere belangstellenden in Nederland. Het tijdschrift is hiernaast te downloaden, en voor de liefhebbers ook gedrukt verkrijgbaar. Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 krijgt u een gedrukt exemplaar toegestuurd. Hieronder vindt u het bestelformulier.

Eerdere uitgaven
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #96, die sinds 1993 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen. Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.

 

 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020