Tijdschrift Architectuur Lokaal #93

nieuwsbericht | 6 juni 2019

Het nieuwe nummer van het tijdschrift Architectuur Lokaal is uit, met artikelen onder andere over de rol die nieuwe technieken spelen in onze samenleving. Zo gaat urban mining over het hergebruik van materialen en staat hiermee ten dienste van een circulaire economie. Digitale technieken worden grensverleggend gebruikt bij de bouw van de slimste wijk Brainport Smart District Helmond. In de rubriek Energie staat Boven Pekela centraal, waar bewoners het voortouw nemen bij het energieneutraal worden van de wijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een gemeente die niet fuseert, maar die zichzelf opdeelt zoals de gemeente Littenseradiel, de rol van bouwgroepen bij stedelijke ontwikkeling in Delft, een burgertop als input voor de omgevingsvisie en meer.

Het tijdschrift van Architectuur Lokaal biedt handreikingen aan met name publieke opdrachtgevers over interessante ontwikkelingen op het gebied van actuele opgaven die, met inzet van ontwerp, ruimtelijk worden vertaald.

Groot formaat in druk verkrijgbaar
Architectuur Lokaal #93 wordt digitaal verspreid onder lokale bestuurders en andere belangstellenden in Nederland. Het tijdschrift is hiernaast te downloaden, en voor de liefhebbers ook gedrukt verkrijgbaar. Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 wordt het aan u toegestuurd nadat u onderstaand formulier heeft geretourneerd.

Eerdere uitgaven
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #93, die sinds 1993 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen. Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp.