Architectuur Lokaal #92

nieuwsbericht | 3 december 2018 | Najaar 2018

Het nieuwste nummer van het tijdschrift Architectuur Lokaal is donderdag gepubliceerd bij de manifestatie Grensverleggers in Utrecht. Met onder meer artikelen over de problematiek van vakantieparken, over gezondheid en de inrichting van de leefomgeving, over particulier initiatief bij de omgevingsvisie voor het Markdal. En over rechten van huurders bij sociale woningbouw, de totstandkoming van de nieuwe gemeente Zevenaar, de wenselijkheid van een stadsbouwmeester voor de gemeente Amsterdam en meer. Nu digitaal beschikbaar.

Het tijdschrift van Architectuur Lokaal biedt handreikingen aan met name publieke opdrachtgevers over interessante ontwikkelingen op het gebied van actuele opgaven die, met inzet van ontwerp, ruimtelijk worden vertaald. Voorbeelden overal in het land wordt belicht door direct betrokkenen; in dit nummer onder meer door Frans Soeterbroek, Hugo Priemus, Peter Michiel Schaap en Mieke Dings.

Groot formaat in druk verkrijgbaar
Architectuur Lokaal #92 wordt digitaal verspreid onder lokale bestuurders en andere belangstellenden in Nederland. Het tijdschrift is hiernaast te downloaden, en voor de liefhebbers ook gedrukt verkrijgbaar. Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 wordt het aan u toegestuurd nadat u onderstaand formulier heeft geretourneerd.

Eerdere uitgaven
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #91, die sinds 1993 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen.
Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp.


Download pdf (gratis)