The Value of Architecture Centres

Archief lezing | 18 juni 2002 | The Architecture Foundation, London

Lezing in het kader van de International Conference on Architecture Centres in Londen.

Architectuur Lokaal is gevraagd iets te vertellen over de situatie in Nederland. Van het ontstaan van de architectuurcentra tot hun huidige functioneren en toegevoegde waarde.