Tentoonstelling WHO CARES Cares in Den Haag

Archief nieuwsbericht | 20 februari 2018 | 8 maart - 3 april 2018 | Ministerie van BZK

Foto: Rufus de Vries

Twintig teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere innovatieve denkers hebben de afgelopen maanden hun ideeën uitgewerkt voor toekomstbestendige woonwijken in Rotterdam, Almere, Groningen en Sittard-Geleen. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, wees voor iedere wijk een winnaar en een runner up aan en kende twee eervolle vermeldingen toe aan plannen uit Sittard-Geleen. Voor Almere werden zelfs twee winnaars benoemd. De jury benadrukte tijdens de uitreiking dat alle inzendingen een bron van inspiratie zijn voor andere woonwijken. Een van de vervolgacties is een reizende expositie. Donderdag 8 maart wordt de tentoonstelling in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geopend. De expositie was eerder te zien tijdens de Dutch Design Week Eindhoven, het Let's Gro Festival Groningen en in Almere en Rotterdam.

Magazine
De 20 inzendingen uit de tweede ronde zijn gepubliceerd in het WHO CARES Magazine.
Een impressie van de prijsuitreiking is te zien op dit filmpje.

Tentoonstelling ook naar uw gemeente?
Komt de tentoonstelling niet bij u in de buurt, maar zou u hem graag naar uw gemeente halen, stuur dan een mail naar info@prijsvraagwhocares.nl voor meer informatie en de mogelijkheden.

WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.
De Open Oproep WHO CARES is uitgeschreven met medewerking van Architectuur Lokaal conform Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding wordt breed onderschreven door (rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs.