Tentoonstelling resultaten Atlas op Tournee bij Het Jaar van de Ruimte

Archief 15 december 2015 | Rijtuigenloods | Amersfoort

Op 15 december 2015 wordt de tournee van de Atlas van de verstedelijking in Nederland afgesloten met een tentoonstelling in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De Atlas van de Verstedelijking is dit jaar in een reeks steden gebruikt om ruimtelijke thema’s van vandaag in een historisch kader te zetten en op die manier tot oplossingen te komen. Zeven lokale architectuurcentra toonden de expositie van de atlas, organiseerden bijeenkomsten over de ontwikkeling van hun steden en breidden de tentoonstelling uit.

Historische kennis voor toekomstige ontwikkelingen
De Atlas van de Verstedelijking van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed geeft een vergelijkend overzicht van 1000 jaar stedenbouw in Nederland. Daarbij staan de ontwikkeling van het stedenpatroon en de gebouwde vorm van de steden centraal. De atlas verklaart waarom onze steden liggen waar ze liggen en waarom ze eruit zien zoals ze eruit zien. De atlas geeft inzicht in de processen die ten grondslag liggen aan de groei, verandering en krimp van steden. Deze processen vertonen een grote mate van continuïteit. Daarom is historische kennis van belang voor de opgaven waar onze huidige steden voor staan.

Uitbreiding van de tentoonstelling
Op 15 december wordt het resultaat gepresenteerd op de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte de basistentoonstelling, die gedurende de tournee werd uitgebreid met materiaal van lokale architectuurcentra uit het hele land. De Tournee voerde naar Delft, Deventer/Apeldoorn/Hengelo, Almere, Lelystad, Amersfoort, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden en Dokkum.

Bijeenkomsten
Gedurende de tournee vonden op alle locaties debatten, excursies en workshops plaats. Lees hiernaast het verslag van de bijeenkomsten die naar aanleiding van de atlas hebben plaatsgevonden. Deze werden op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed georganiseerd door Architectuur Lokaal.