Teken het pleidooi Mooiwaarts

oproep | 7 december 2012

Graag vragen we uw aandacht voor het initiatief Mooiwaarts.

Onder de noemer Eenvoudig Beter werkt het kabinet aan één nieuwe Omgevingswet, waarin het complexe omgevingsrecht dat in tal van wetten, amvb’s en regelingen is vastgelegd, wordt gebundeld. De kerndoelstelling luidt: een gezonde en veilige leefomgeving. Mooiwaarts pleit ervoor om ook de kwalitatieve aspecten van de leefomgeving in de wet te verankeren.

"Een waardevolle leefomgeving ontstaat niet vanzelf. Ze ontkiemt in de harten van mensen, en wordt werkelijkheid waar visie, vakmanschap en daadkracht elkaar ontmoeten. Al enige jaren vermindert de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in het regeringsbeleid. Daarom pleit Mooiwaarts voor een herwaardering. Een waardevolle leefomgeving zou het hoofddoel moeten zijn van de belangrijkste wetten op dit gebied."
De inzet van Mooiwaarts is erop gericht dat de Omgevingswet verplicht dat ruimtelijke kwaliteit aan de orde wordt gesteld, dat betrokkenen op lokaal niveau met overheden afspreken hoe dat gebeurt, en dat de vakgemeenschap professionele advisering waarborgt.

Het pleidooi  is te vinden op www.mooiwaarts.nl. Het wordt volgende week aangeboden aan minister Schultz van Haegen van IenM. Mooiwaarts is al een succes. Dat wordt nog groter wanneer u de petitie voor 12 december ook ondertekent.