Zoekresultaten: welstand

Goede omgevingskwaliteit als wettelijke doelstelling

nieuwsbericht | 20 november 2020
"Een goede omgevingskwaliteit" is naast veiligheid en gezondheid opgenomen in de maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. Het is voor het eerst dan zo’n brede kwaliteitsdoelstelling zo centraal in een wet is opgenomen. Waar komt deze kwaliteitsdoelstelling vandaan? Hoe heeft zich het...

Welstand op een nieuwe leest

Archief beleidsonderzoek | 1 januari 2010
Beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en inzichtelijkheid van welstandsadvisering. Honderd jaar geleden ontstond het welstandstoezicht omdat particulieren en architecten zich zorgen maakten over de ontsiering van de gebouwde omgeving. Ook nu nog bestaat die...

Welstand Hardinxveld-Giessendam

Archief debat | 23 november 2009 | Hardinxveld-Giessendam
Discussieavond over (het afschaffen van) welstandsbeleid. De gemeente onderzoekt de vraag of het ‘afschaffen’ van welstandsbeleid, naar voorbeeld van de gemeente Boekel, ook voor Hardinxveld-Giessendam aanknopingspunten biedt. Welstandsbeleid kan niet worden afgeschaft Wel kan een gemeente...

Schaffen we welstand af?

Archief debat | 13 november 2008 | Diessen
Debatavond waarin de ambities van de gemeente Hilvarenbeek met betrekking tot ontwikkeling en behoud van de bestaande ruimtelijke kwaliteiten in relatie tot het welstandsbeleid centraal stonden. Hilvarenbeek, welstandsvrij? Hilvarenbeek is een Brabantse gemeente met 15.000 inwoners. Er...

Een stap verder met kwaliteitsteams

Archief expertmeeting | 29 oktober 2008
Expertmeeting over de toekomst van kwaliteitsteams Een grote rol voor kwaliteitsteams Verschillende bewindslieden droegen de afgelopen periode de boodschap uit dat kwaliteitsteams een grotere rol zouden moeten krijgen bij ruimtelijke projecten op verschillende schaalniveaus. Ook in...

Ontwerpen met Welstand

Archief symposium, publicatie | 9 juni 2005
Hoe functioneren de welstandsnota’s in de praktijk? Symposium en publicatie in vervolg op een inventarisatie van Architectuur Lokaal over de struikelblokken, knelpunten en uiteraard ook de positieve berichten. Sinds 1 juli 2004 zijn gemeenten verplicht om een welstandsnota vast te laten...

Welstand voor raadsleden

Archief bijeenkomst | 10 februari 2004
Informatiebijeenkomsten over welstand in een aantal provincies in samenwerking met Projectbureau Welstand op een Nieuwe Leest en de Federatie Welstand. In 2004 werkte Architectuur Lokaal mee aan de organisatie van gesprekken op provinciaal niveau, die vanuit het Projectbureau zijn...

Welstand in een kader

Archief cursus | 2001-2002
Cursusprogramma ruimtelijk beleid voor commissie leden en bureaumedewerkers van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland, in het kader van de nieuwe Woningwet. Mede naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoeksrapport Welstand op een Nieuwe Leest, een onderzoek dat Architectuur...