Zoekresultaten: VINEX

Vinix, Vinex, Vinext

Archief symposium | 10 december 2009 | Hoofddorp
Feestelijk symposium ter afsluiting van de Vinex-opgave in de gemeente Haarlemmermeer. Eerst was er Vinix (geen Vinex), toen Vinex en binnenkort volgt de Vinext (toekomstige gebiedsontwikkeling). De Haarlemmermeer kijkt terug op een vruchtbare bouwperiode van 15 jaar. In die periode zijn ruim...

100Q= V²? Kwaliteitsborging op vinexlocaties

Archief bijeenkomst | 10 september 2008 | Vathorst, Amersfoort
Seminar ter gelegenheid van de 100e bijeenkomst van het kwaliteitsteam Vathorst. Over kwaliteitsborging op vinexlocaties. Hebben honderd vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst een VINEX-wijk in het quadraat opgeleverd? Hebben honderd vergaderingen van het kwaliteitsteam Vathorst een...

Vinex on site

Archief debat | 19 januari 1998
  Debat met de Academie van Bouwkunst Rotterdam/Groningen. De meeste plannen voor Vinex-locaties zijn op een cruciaal punt aangeland. Voor veel locaties zijn de stedenbouwkundige plannen gemaakt en voor de openbare ruimte en de woningen zijn ontwerpen vastgelegd. In het...

De periferie centraal

Archief onderzoek | 1994
Onderzoek van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Architectuur Lokaal en S@M naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties. De VINEX bouwopgave van 1 miljoen woningen in tien jaar (cijfers uit 1993) vroeg om een visie op...