Zoekresultaten: tijdelijkheid

COA en Rijksbouwmeester lanceren prijsvraag huisvesting asielzoekers

nieuwsbericht | 19 januari 2016
Gisteren presenteerden het COA en de Rijksbouwmeester de Open Oproep A Home Away From Home, nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. Honderden geïnteresseerden bezochten de startbijeenkomst van de ontwerpprijsvraag in het Utrechtse Stadsrestaurant Kantien, voormalig...

Ik stadsmakel, jij stadsmakelt…Wie coördineert de tijdelijke openbare ruimte?

Archief bijeenkomst | 10 april 2014 | Kasteel De Vanenburg in Putten
Steeds meer mensen storten zich op de tijdelijke openbare ruimte. Er zijn buurt-, wijk-, tijdelijke-, jeugd-, bedrijfs-, gemeente- en ontwerpersinitiatieven, en nog veel meer. Gemeenten willen deze initiatieven graag stimuleren, maar wat is er wel en niet nodig om een zinnige rol te kunnen...

Stadscurator gezocht voor tijdelijke initiatieven

verslag | 18 oktober 2013
  Tijdelijke invulling van braakliggende terreinen is onderdeel van een nieuwe, flexibele manier van stadsontwikkeling. Bewoners, ondernemers en kunstenaars zijn de nieuwe stedenbouwers, ondersteund door internetplatforms zoals Pop-Up City. Dat er veel potentie in de samenleving is voor...

Reactivating Public Space – Van ontoegankelijke restruimte naar uitnodigend publiek terrein

Archief slotdebat | 10 oktober 2013 | 13:00 - 18:30 | Pakhuis de Zwijger | Amsterdam
Door stagnerende bouwprocessen en financieringsproblemen komen tijdelijk braakliggende terreinen steeds vaker voor. In Nederland wordt het totaal geschat op 20.000 hectare met een waarde van 3 miljard euro. Grotendeels met een treurig hek eromheen. Het Platform Openbare Ruimte (POR) onderzoekt...

Over Platform Openbare Ruimte

De stichting Platform Openbare Ruimte (POR) wil katalysator zijn van kennisontwikkeling en ontmoetingspunt worden voor alle partijen rond ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte. POR wil zorgen voor een aantrekkelijke en duurzame kwaliteit van de openbare ruimte. Vanuit de rol van POR als...

Ontwerp als activator

De veranderlijkheid van de openbare ruimte Vroeger was de openbare ruimte de tegenhanger van het bebouwde deel van een stad en daarmee een vast gegeven. In grondbeginsel diende de openbare ruimte overzichtelijk, esthetisch en controleerbaar te zijn. Dat heeft geleid tot een benadering van de...

Spelregels

De spelregels voor de ruimtelijke interventies Het gaat over terreinen die bestemd zijn voor ontwikkeling maar die nu tijdelijk leegstaan. De interventies zijn erop gericht uit te zoeken wat voor type invulling deze terreinen kunnen krijgen. Uitgegaan wordt van een tijdelijke invulling...

Ontwerp als activator #3: slotdebat

debat | najaar 2013
Platform Openbare Ruimte sluit haar jaarprogramma af met een slotdebat  in het najaar van 2013. Welke lessen kunnen getrokken worden uit de interventies die plaatsvonden in Amsterdam en Leiden? 'Hoe kan ontwerp ingezet worden als activator van de openbare ruimte?' Wat ging er aan...

Bevindingen: debatten op locatie

ontwerp | debat | juni, juli 2013 | Amsterdam, Leiden
Naar aanleiding van de drie POR-ontwerpinterventies hebben lokale debatten plaats gevonden. Hieronder een verslag en de belangrijkste bevindingen. Beeld als metafoor voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen NL-Architects ontwierp voor het parkeerterrein naast de Harbour Club een tijdelijke...

Interventie space&matter: commonfence

  Visie Braakliggend terrein is vaak een niet toegankelijk gebied, gekenmerkt door een zandvlakte en afgezet met hekken om indringers buiten te houden. Tijdelijk welteverstaan, want de permanente invulling is veel toegankelijker. De spanning tussen toegankelijk en niet toegankelijk...