Zoekresultaten: publicaties

Waar een weg is, is een wil

Archief infrastructuur | augustus 2004
Voor een goed ontwerp is de inbreng van de opdrachtgever essentieel. Dat geldt ook voor de infrastructuur. Rijkswaterstaat heeft zich voorgenomen om, met het nieuwe routeontwerp voor de A12 als voorbeeld, de middelmaat van het snelwegontwerp te ontstijgen. Daarom is aan Architectuur Lokaal...

Veertig jaar later, vernieuwing van de wederopbouwwijken

Archief bijeenkomst | 27 april 2004 | Amsterdam
Bijeenkomst over de vernieuwing van wederopbouwwijken van na de Tweede Wereldoorlog. Het eerste exemplaar van de publicatie 'Veertig jaar later, vernieuwing van de wederopbouwwijken', werd aan het eind van dit symposium uitgereikt. De vernieuwing van de wederopbouwwijken van na de Tweede...

Werk in uitvoering

Archief bijeenkomst | publicatie | 2004-2005
Beschouwingen over ruimtelijke trends in Nederland verwijzen dikwijls niet in positieve zin naar bedrijventerreinen. Het programma 'Werk in uitvoering' stelde projecten ter discussie, waarvan om verschillende redenen wordt aangenomen, dat de kwaliteit meer dan gemiddeld is. Goede...

Een tweede jeugd voor ouderencomplexen

symposium | publicatie | 2004
Kennisprogramma over recente vernieuwing van ouderencomplexen, die voor een groot deel in de jaren zeventig zijn gebouwd als ‘serviceflats’. Veel ouderencomplexen die voor een groot deel in de jaren zeventig zijn gebouwd (serviceflats) zijn verouderd. Het kennisprogramma Een tweede jeugd...

Stedenbouw / Eigenbouw

Archief studiedag | 5 september 2003 | Rotterdam
Studiedag over de mogelijkheden van particulier opdrachtgeverschap voor binnenstedelijke locaties. Het eerste exemplaar van het gelijknamige magazine werd tijdens de studiedag uitgereikt. Deze studiedag werd georganiseerd in vervolg op het programma Burgerlijke Stedenbouw dat in 2002...

Het beste van drie werelden

Archief excursie, publicatie | 27 december 2002
Opdrachtgeverschap in de wereld van wonen, zorg en architectuur in de vorm van excursies, tevens presentatie van het boek 'Het beste van drie werelden'. Over de verhouding in de gezondheidszorg tussen 'publiek' en 'privaat'. Als start van het vierjarig stimuleringsprogramma Cultureel...

POKON

Archief bijeenkomst | 16 juli 1999 | Architectuur Lokaal
Bijeenkomst ter gelegenheid van de publicatie 'POKON, architectuurcentra in Nederland', het eerste overzicht van alle, in 1999, 28 lokale architectuurcentra in Nederland. Op 16 juli werd het tweetalige boek POKON, architectuurcentra in Nederland / Architecture Centres in the Netherlands,...