Zoekresultaten: praktijkvoorbeelden

Amsterdam – Sint Rosaklooster

Herbestemming van schoolgebouw tot zorgcomplex.

Delft – De Oliemolen

Herbestemming van oliemolen tot zorgcentrum voor mensen met een handicap.

Leiden – Nieuwe Energie

Herbestemming van voormalige spinnerij tot bedrijfsgebouw en daklozenopvang.

Rotterdam – Magistraat

Herbestemming van kweekschool tot woonzorgvoorziening in de vrije sector.

Zeist – Villa Pavia

Herbestemming van monumentale buitenplaats tot appartementen met 24-uurs zorg.

Zierikzee – Meelpakhuizen

Herbestemming van monumentale pakhuizen tot huisvesting voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Voorbeelden herbestemming zorggebouwen

Archief werkconferentie | 25 november 2010
Bespreking van de resultaten van het tweede van drie onderzoeken naar herbestemming voor en van gebouwen voor wonen en zorg, Het Tweede Begin, meer doen met bestaand vastgoed in de zorg. De reeks onderzoeken van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal laten aan de hand...

De stad en de kantoren #2

Archief excursie | 18 november 2009 | Amsterdam
Excursie naar herbestemde kantoorgebouwen in Amsterdam. Het gaat vaak goed met de herbestemming van fabrieken en werven. Kan die aanpak ook werken voor verouderde kantoren? Het erfgoed van de diensteneconomie is jonger en oogt minder romantisch. Toch ligt hier opnieuw een kans om de...

Voorbeeld Haaren

Archief workshop | 18 augustus en 1 september 2005
Twee workshops over ruimtelijke en architectonische kwaliteit met aandacht voor praktijkvoorbeelden elders om de gemeente Haaren te inspireren bij de eigen planvorming, voor het herinrichten van twee dorpscentra. De gemeente Haaren, met 14.000 inwoners verdeeld over 4 gemeenten, werkt...