Zoekresultaten: openbare ruimte

Interventie NL Architects: ‘Greening’ the City

    'Greening' the City: Mini Golf at the Harbour Club parking lot Hoe kunnen we leven brengen in de ‘stedelijke woestijn’? In de stad zijn verrassende open plekken ontstaan; er is gesloopt, maar de bouw werd uitgesteld. Ook in het Cruquiusgebied in Amsterdam stokte de...

Ontwerp als activator #2 Drie debatten op locatie

ontwerp | debat | juni, juli 2013 | Amsterdam, Leiden
  Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: ´Ontwerp als activator. Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?´ Na een geslaagde aftrap van het jaarprogramma in april zijn drie...

Ruimtelijke interventies van start

Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: ´Ontwerp als activator. Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?´ Drie bureaus zijn op drie aangewezen locaties aan de slag. De bureaus en locaties...

Match-making: terrein zoekt invulling

oproep
Platform Openbare Ruimte organiseert in juni en juli 2013 interventies in de openbare ruimte door drie bureaus op drie verschillende terreinen. Kent u of heeft u een braakliggend terrein dat een tijdelijke invulling zou kunnen krijgen of heeft u een goed idee voor een tijdelijk invulling? Bent u...

Bevindingen: bijeenkomst Ontwerp als activator #1

bijeenkomst
  'Hoe ontwerp in te zetten is als activator van de openbare ruimte?' blijkt een actuele kwestie te zijn. Dat bleek onder andere uit de grote opkomst en de actieve discussie bij de bijeenkomst op 10 april in Putten. Het volgende valt te concluderen: 1.  De openbare ruimte is geen...

Ontwerp als activator #1: Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren?

Archief bijeenkomst | 10 april 2013 | 10:30 - 12:30 | Kasteel De Vanenburg | Putten
De openbare ruimte is niet langer helder gedefinieerd, noch in fysieke vorm, grootte en gebruik, noch in conceptuele vorm. Door stagnerende bouwprocessen en financieringsproblemen komen tijdelijk braakliggende terreinen steeds vaker voor. Hierdoor verandert ook de programmering en functie van de...

Toegankelijkheid van de openbare ruimte

Archief debat | 2 oktober 2003 | De Rode Hoed | Amsterdam
De gemeente Amsterdam constateert, dat te veel plekken in de stad slecht bereikbaar zijn voor mensen met een handicap. Diezelfde gemeente is op allerlei manieren betrokken bij de openbare ruimte: meestal als opdrachtgever, vaak als ontwerper en altijd als beheerder. Juist opdrachtgevers, ontwerpers...

Wikken en Wegen in Waardevolle Wijken

Archief congres | oktober 1997 - 30 juni 1999 | NAi | Rotterdam
Congres over de afwegingen die gemaakt werden bij het vernieuwen van woonwijken uit de periode '20-'40 en van na de oorlog, onder meer in het kader van Grotestedenbeleid en het investeringsbudget stedelijke vernieuwing. Hoe om te gaan met cultuurhistorisch waardevolle wijken, die ook...