Zoekresultaten: excursies

Herbestemming Amsterdamse kerken voor Vlaanderen

Archief excursie | 2003 | Amsterdam
Excursie voor medewerkers van het team van de Vlaams Bouwmeester met als onderwerp Herbestemming monumentale kerkgebouwen. Tijdens de excursie werden onder meer de Amstelkerk en de Vondelkerk bezocht en vonden gesprekken plaats met direct betrokkenen bij de herbestemming.

Noorderlicht

Archief excursie | 8 november 2002
Excursie naar Tilburg, Geldrop en Rijen ter oriëntatie op de herbestemming van het industrieel complex Indië in Almelo. Industrieel erfgoed in Overijssel Vanwege de ooit zo florerende textielindustrie zijn er in Overijssel een groot aantal industriële gebouwen en terreinen, die vaak op...

Vorm geven aan integratie

Archief excursie | debat | 11 september 2002
In opdracht van het projectbureau CareWest organiseerde Architectuur een excursie en een discussie over de gezamenlijke inbreng in de vernieuwing van het aanbod van woon- en zorgvoorzieningen t.b.v. medewerkers van de samenwerkende zorgaanbieders, verenigd in Care West (Antaris, IJlanden,...

8½ Reis door de parallelle wereld

Archief excursie | 2 november 2001
Excursie naar wonderlijke bouwprojecten in Flevoland bij het 8 1/2 jarig jubileum van Architectuur Lokaal. Ter gelegenheid van het 8½ jarig bestaan van Architectuur Lokaal werd een bijzondere excursie georganiseerd, samen met de kunstenaars van de stichting G.A.N.G. De excursie werd een...

ABEL in Leusden

Archief excursie | 18 oktober 2000 | Leusden
Woningstichting Leusden bood de gemeente Leusden een studiedag aan in het kader van de publicatie van de ontwikkelingsvisie voor Leusden, en naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de Woningstichting. De Woningstichting vroeg Architectuur Lokaal...

Architectuur en onderwijsgebouwen

Archief excursie | november 1997
Vier excursies voor gemeenten als nieuwe opdrachtgevers voor scholenbouw: naar Den Haag, Groningen, Tilburg en Rotterdam. Per 1 januari 1997 is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten...