Zoekresultaten: architectuurnota

Welstand op een nieuwe leest

Archief beleidsonderzoek | 1 januari 2010
Beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en inzichtelijkheid van welstandsadvisering. Honderd jaar geleden ontstond het welstandstoezicht omdat particulieren en architecten zich zorgen maakten over de ontsiering van de gebouwde omgeving. Ook nu nog bestaat die...

Private (v/h particuliere) opdrachtgevers

Archief rapportage en studiedag | 8 december 1997 | Nederlands Theaterinstituut Amsterdam
Rapportage en studiedag als basis voor stimuleringsprogramma’s voor ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, beleggers en corporaties. Bij de parlementaire behandeling van De Architectuur van de Ruimte, de tweede architectuurnota van het Rijk, in december 1996, kreeg Architectuur Lokaal...