Super Humble

bijeenkomst | 22 april 2014 | Faculteit Bouwkunde TUD

Een generatie van bescheiden architecten herdefinieert het beroep van de architect. Super Humble is een ironische knipoog naar de Super Dutch, die Nederlandse architectuur domineerden tot de economische crisis.

Zowel Super Humble als de Super Dutch leggen een sterke nadruk op het conceptuele denken in hun manier van werken. Voor beiden is het beeld nog steeds een zeer prominent element. Maar, waar de Super Dutch zochten naar een top-down benadering via radicale modellen en iconen, hebben de bottom-up modellen van de nieuwe generatie een bescheidener karakter. Dit resulteert in een hands-on aanpak en concrete oplossingen voor specifieke (maatschappelijke) kwesties. De ambitie van de nederige architect is niet minder, maar biedt met kleinschalige interventies oplossingen voor grootschalige problemen. In lezingen en debat wordt duidelijk hoe deze nieuwe manier van het werken het beroep van de architect verandert.

Indira van 't Klooster (hoofdredacteur A10 en auteur van het boek Reactivate!), RAAAF, Marc Koehler architects en space&matter gaan deze middag in op het thema super humble en de (nieuwe) manier waarop zij architectuur praktiseren.